image banner
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Văn phòng Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY

CỦA VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tập thể

- Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối về công tác xây dựng đảng trong các lĩnh vực:

Tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Khối;

+ Thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối.

Là đầu mối phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối với Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác văn phòng cấp uỷ, trực tiếp quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của Đảng uỷ Khối và các nhiệm vụ khác được Thường trực Đảng uỷ Khối giao.

2. Cá nhân

a) Chánh Văn phòng

Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối về hoạt động của Văn phòng Đảng uỷ; chủ trì, phối hợp các ban  hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong công tác văn phòng cấp uỷ.

Trực tiếp phụ trách: (1) Xây dựng, đôn đốc thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ; (2) Thẩm định tài liệu trình các hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ; báo cáo hoạt động định kỳ và đột xuất của Đảng bộ Khối; (3) Thẩm định thể thức văn bản đi trình Thường trực Đảng uỷ; thừa lệnh Thường trực Đảng uỷ ký báo cáo, thông báo, công văn, giấy mời họp, giấy giới thiệu; (4) Công tác nội chính, công nghệ thông tin; (5) Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động thường xuyên và hàng ngày của Đảng bộ; (5) Phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối với Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh uỷ.

b) Phó Chánh Văn phòng

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp phụ trách: (1) Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; (2) Tổng hợp công tác xây dựng đảng, văn phòng cấp ủy; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; (3) Chuẩn bị chương trình, nội dung sơ kết, tổng kết các hoạt động, công tác thi đua, khen thưởng, đối ngoại của Đảng bộ; (4) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chánh Văn phòng giao.

c) Kế toán

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp phụ trách: (1) Xây dựng và thực hiện kế hoạch dự toán thu, phân khai, chi, báo cáo các nguồn tài chính của Đảng bộ; (2) Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí; (3) Tham mưu công tác quản lý tài sản; (4) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chánh Văn phòng giao.

d) Văn thư

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp phụ trách: (1) Tiếp nhận, trình và theo dõi xử lý hồ sơ, tài liệu, văn bản đến; phát hành văn bản đi; lưu trữ hồ sơ, tài liệu; (2) Quản trị hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm; (3) Quản lý con dấu; máy quét, máy photocopy; mua sắm, quản lý văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao; (4) Làm thủ quỹ Cơ quan; (4) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chánh Văn phòng giao.

e) Lái xe

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ chính là lái xe. Đồng thời, chịu trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa điện, nước, thay thế và sửa chữa trang thiết bị, tài sản; công tác phòng cháy chữa cháy, công tác bảo vệ, vệ sinh môi trường, cảnh quan; tham gia hoạt động đối ngoại và thực hiện các nhiệm vụ khác được Chánh Văn phòng giao.

 II. NHÂN SỰ VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 1. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

Email:  nguyenthanhhatc@gmail.com

Tel: 0946670999

2- Đồng chí Phạm Thi Thu Hiền

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

Điện thoại: 0934.416.848

Gmail: hienpham2202.hp@gmail.com

3. Đồng chí: Nguyễn Thị Lan Hương

Chức vụ: Kế toán Đảng ủy

Email:  lanhuong158@gmail.com

Tel: 0966787709

4. Đồng chí Lê Trọng Hùng

Chức vụ: Lái xe.

Tel: 0982046633

5. Đồng chí Trần Thị Tuyết

Chức vụ: Văn thư- Lưu trữ

Tel: 0522.891.982

Video clip
  • Ủy viên BTV Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Chi nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1083
  • Trong tuần: 10 826
  • Trong tháng: 72 698
  • Tất cả: 600508