image banner
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 312

ĐẢNG UỶ KHỐI CCQ TỈNH NGHỆ AN

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số: 19-CV/BTG

Về định hướng nội dung tuyên truyền

tháng 05 năm 2022

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2023

Kính gửi:   - Cấp ủy cơ sở;

                    - Đoàn Khối; Hội CCB Khối, Công đoàn Viên chức tỉnh;

                    - Báo cáo viên, cộng tác viên Đảng bộ Khối.

Căn cứ định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối định hướng nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2022 như sau:

I. CHỦ ĐỀ SINH HOẠT TƯ TƯỞNG THÁNG 5/2023

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa Việt Nam. Phát huy sức mạnh văn hóa trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904);  ngày quốc tế Lao động (01/5/1886); ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954); ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890); ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941)… và các ngày lễ truyền thống khác.

2. Cấp cơ sở hoàn thành việc tổ chức hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với sơ kết, đánh giá 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và biểu dương mô hình điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo Kế hoạch số 87-KH/ĐUK ngày 01/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối).

3. Thông tin tuyên truyền các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật, qua đó tạo sự ổn định về chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, tập trung tuyên truyền cao điểm về Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên trong khối các cơ quan tỉnh năm 2023 (dự kiến tổ chức vào ngày 11/5/2023). Tập trung tuyên truyền quá trình chuẩn bị, quá trình diễn ra và kết quả, ý nghĩa của hội nghị bằng nhiều hình thức. Thông báo cho toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị tại các điểm cầu do Ban Tổ chức hội nghị bố trí.

4. Tuyên truyền những kết quả nổi bật trong chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua và những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong “Năm quốc gia về dữ liệu số”. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện công tác chuyển đổi số tại đơn vị mình để tạo sự chuyển biến mới, có tính đột phá về công tác chuyển đổi số của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

5. Tăng cường tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em; phòng chống cháy, nổ. Tuyên truyền thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

6. Tập trung tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa nội dung, giá trị, ý nghĩa của cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua để góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Kịp thời thông tin, định hướng đối với các vụ việc tham nhũng, tiêu cực được dư luận quan tâm.

7. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023. Trong tuyên truyền cần khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đồng thời, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ này.

8. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các lĩnh vực; những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm trong nước và của tỉnh. Vận động cán bộ, đảng viên tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái của các thế lực thù địch để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cấp ủy cơ sở căn cứ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình để bổ sung và triển khai công tác tuyên truyền cho phù hợp.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TU (b/c),

- Thường trực ĐUK (b/c),

- Các chi, đảng bộ cơ sở,

- Các Ban, VP, Đoàn thể Khối,

- Lưu BTGĐUK.

 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

Lê Thị Kim Oanh

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 247
  • Trong tuần: 8 458
  • Trong tháng: 35 975
  • Tất cả: 671966
Đăng nhập