image banner
Tổng số: 57
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09 -HD/ĐUK 27/10/2023 Hướng dẫn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023
Lượt xem: 42
Tải về 14
363-QĐ/ĐUK 14/07/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định số 03-QĐ/ĐUK, ngày 28/3/2022 quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Lượt xem: 49
Tải về 183
95-QĐ/UBKTĐUK 06/07/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định số 44-QĐ/UBKTĐUK, ngày 29/3/2022 quy định về tổ chức hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Lượt xem: 42
Tải về 11
130-BC/ĐUK 12/06/2023 BC đánh giá 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW + Phụ lục kèm theo
Lượt xem: 44
Tải về 12
02-BC/ĐUK-BTC 09/06/2023 BC tổng kết cuộc thi viết " Gương sáng quanh ta"
Lượt xem: 31
Tải về 10
353-QĐ/ĐUK 05/06/2023 Quyết định khen thưởng điển hình trong thực hiện Kết luận 01
Lượt xem: 34
Tải về 9
352-QĐ/ĐUK 05/06/2023 Quyết định khen thưởng Cuộc thi Gương sáng quanh ta
Lượt xem: 38
Tải về 8
125-BC/ĐUK 22/05/2023 B/c kết quả thi hành Điều lệ Đảng
Lượt xem: 39
Tải về 9
01 -CTr/BCĐ- ĐUK 03/04/2023 Chương trình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023
Lượt xem: 116
Tải về 2
04 -ĐA/ĐUK 24/03/2023 Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 82
Tải về 3
123456
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement