image banner
Tổng số: 174
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
39-NQ/TW 18/07/2023 Về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 11
Tải về 208
363-QĐ/ĐUK 14/07/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định số 03-QĐ/ĐUK, ngày 28/3/2022 quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Lượt xem: 26
Tải về 182
95-QĐ/UBKTĐUK 06/07/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định số 44-QĐ/UBKTĐUK, ngày 29/3/2022 quy định về tổ chức hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Lượt xem: 21
Tải về 10
130-BC/ĐUK 12/06/2023 BC đánh giá 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW + Phụ lục kèm theo
Lượt xem: 20
Tải về 11
02-BC/ĐUK-BTC 09/06/2023 BC tổng kết cuộc thi viết " Gương sáng quanh ta"
Lượt xem: 15
Tải về 10
353-QĐ/ĐUK 05/06/2023 Quyết định khen thưởng điển hình trong thực hiện Kết luận 01
Lượt xem: 18
Tải về 9
352-QĐ/ĐUK 05/06/2023 Quyết định khen thưởng Cuộc thi Gương sáng quanh ta
Lượt xem: 18
Tải về 8
125-BC/ĐUK 22/05/2023 B/c kết quả thi hành Điều lệ Đảng
Lượt xem: 19
Tải về 9
93 -KH/ĐUK 10/04/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
Lượt xem: 215
Tải về 11
92-KH/ĐUK 03/04/2023 Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023
Lượt xem: 45
Tải về 11
12345678910...
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement