image banner
Cơ quan UBKT Trung ương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 668

Sáng 31/12/2021, Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Các đồng chí: Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan; Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Tô Duy Nghĩa, Ủy viên UBKT Trung ương, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên UBKT Trung ương và toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan UBKT Trung ương.

Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương đã trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Cơ quan, Đảng bộ, Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương. Năm 2021,trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế-xã hội nhưng Cơ quan UBKT Trung ương đã nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Cụ thể là: Tham gia phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu xây dựng và tham gia triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 đối với 20 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Cơ quan UBKT Trung ương đã chủ động, kịp thời tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, ban hành  hệ thống các Quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng với nhiều nội dung mới khoa học hơn, phù hợp với thực tiễn, tăng cường thẩm quyền cho UBKT các cấp như: Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm, Hướng dẫn thực hiện Quy định số 22, Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, tổng kết chiến lược kiểm tra, tổng kết luân chuyển...

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2021, UBKT Trung ương đã triển khai 77 đoàn kiểm tra, giám sát, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với khối lượng công việc lớn, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên. Trong đó, đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 20 tổ chức đảng(tăng 122% so với năm đầu nhiệm kỳ XII) và 8 đảng viên. Nhiều vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, liên quan đến nhiều địa phương, đơn vị, chống tiêu cực ngay trong các cơ quan chống tiêu cực (như tại Cảnh sát Biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng các tỉnh Kiên Giang, Trà Vinh, Bà Rịa- Vũng Tàu, Cục điều tra chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh…). Có vụ việc phức tạp, tồn đọng từ lâu, dư luận quan tâm đã được kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh, kịp thời (Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Bộ Y tế).Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 19 tổ chức đảng và 83 đảng viên; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 07 tổ chức đảng và 33 đảng viên.

UBKT Trung ương cũng đã kiểm tra, xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên giữ chức vụ cao trong cấp ủy, chính quyền, cơ quan do vi phạm pháp luật với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống dưới, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ. Đồng thời, tập trung xem xét, giải quyết tố cáo, phản ánh và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, không để tồn đọng, kịp thời phục vụ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Qua đó, kết luận rõ vi phạm, khuyết điểm và đề nghị xử lý kỷ luật kịp thời các cá nhân liên quan.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Một số điểm mới trong năm 2021 mà UBKT Trung ương thực hiện là: Kiểm tra, giám sát nội dung tham mưu xây dựng, ban hành thể chế, chính sách; đổi mới cách thức tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát trong điều kiện vừa phòng chống dịch vừa phải đảm bảo tiến độ công việc; việc cử cán bộ tham gia đoàn cũng được thực hiện chặt chẽ hơn, giúp cho cán bộ cơ quan tích lũy trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, kinh nghiệm.

Hội nghị đã nghe 4 ý kiến tham luận của các Vụ Trung ương IA, Vụ địa phương III, Vụ địa phương V và Vụ địa phương VII. Các ý kiến đều bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với nội dung Báo cáo, đồng thời bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề và đề xuất giải pháp, kiến nghị để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên tất cả các mặt công tác của Cơ quan trong năm 2021, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương cũng yêu cầu nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại như: Kết quả hoạt động của các vụ, đơn vị chưa thật đồng đều, sự phối hợp công tác có lúc, có việc chưa chặt chẽ. Một số đoàn kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng chậm tiến độ. Chất lượng nắm tình hình địa bàn, giám sát thường xuyên còn hạn chế, chưa sâu, chưa kịp thời. Nhiều tổ chức đảng không được giám sát thường xuyên, nhất là ở khối các Đảng đoàn, một số bộ, ngành để vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm được phát hiện, không đề xuất kiểm tra, giám sát kịp thời, khi xử lý để lại hậu quả rất nặng nề...

Năm 2022, để tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác kiểm tra đòi hỏi cần phải được đẩy mạnh hơn, với quyết tâm cao hơn. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị cán bộ, công chức Cơ quan phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Bên cạnh các phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022 như đã nêu trong Báo cáo, đồng chí nhấn mạnh và lưu ý thêm một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và đề nghị ban hành mới các văn bản, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, tập trung tham mưu xây dựng bộ quy trình kiểm tra, giám sát của Đảng, các quy định đã đăng ký với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thứ hai, tham mưu giúp Ủy ban thực hiện tốt nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ ba, vừa tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch bệnh vừa tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban bí thư giao, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Tăng cường chỉ đạo cấp ủy, UBKT cấp dưới theo Quy định 22 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, theo đó phân cấp mạnh cho các địa phương và UBKT các cấp, kể cả cấp cơ sở.

Thứ tư, kiện toàn công tác tổ chức, bộ máy, sắp xếp, phân công lại địa bàn theo dõi, sắp xếp lại cán bộ, công chức của các vụ, đơn vị theo quyết định của Bộ Chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thời kỳ mới. 

Thứ năm, tiếp tục đổi mới nội dung chương trình, hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên nghiệp hóa, trong đó chú trọng trang bị phương pháp, kỹ năng nghiệp vụ và thường xuyên bổ sung kinh nghiệm xử lý các vụ việc và cập nhập kiến thức mới cho cán bộ kiểm tra, sớm ban hành bộ giáo trình để tổ chức thực hiện.

Thứ sáu, chăm lo xây dựng Đảng bộ cơ quan và các đoàn thể thật sự trong sạch, vững mạnh. Giữ vững nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt đảng. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; kiểm tra, giám sát trách nhiệm nêu gương, việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin của đảng viên. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương trao Huân chương lao động của Chủ tịch nước tặng các tập thể, cá nhân.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã trao Huân chương Lao động hạng Nhấtcủa Chủ tịch nước cho UBKT Trung ương và Vụ Địa phương V, Cơ quan UBKT Trung ương; trao Huân chương Lao động hạng ba cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc; trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Vụ Tổ chức - Cán bộ.Đồng chí Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ươngtrao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc đột xuất trong các đoàn kiểm tra, giám sát năm 2021.

Nhân dịp này, UBKT Trung ương tặng Cờ thi đua năm 2021và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc; tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc đối với tập thể và Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Cơ quan, chiến sĩ thi đua cơ sở đối với cá nhân; khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong các đoàn kiểm tra, giám sát năm 2021.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương trao Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Cơ quan năm 2021.

Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương đã phát động phong trào thi đua năm 2022, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của Cơ quan UBKT Trung ương “Tiếp tục phát huy truyền thống, tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy, toàn Ngành Kiểm tra Đảng ra sức thi đua lập công dâng Bác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Tin: Minh Ngọc

Ảnh: Mạnh Tiến, Lương Đức

 

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 1126
  • Trong tuần: 10 869
  • Trong tháng: 72 741
  • Tất cả: 600551
Đăng nhập