image banner
Bộ Chính trị thông báo dừng thí điểm hợp nhất một số chức danh cấp ủy và chính quyền cùng cấp
Lượt xem: 958

Ngày 07/7/2022, đồng chí Võ Văn Thưởng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Thông báo số 16-TB/TW về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Anh-tin-bai

Bộ Chính trị khóa XIII. (Nguồn dangcongsan.vn)

Theo Thông báo, Bộ Chính trị đánh giá việc thực hiện Kết luận 34 (*) đã đạt được một số kết quả bước đầu (…) tạo cơ sở thực tiễn để xem xét triển khai những mô hình phù hợp, hiệu quả trong thực tiễn. Thông báo cũng chỉ ra việc thực hiện Kết luận 34 còn một số hạn chế, vướng mắc như: Một số cấp uỷ chưa thật quyết liệt, có nơi còn chủ quan, nóng vội, lúng túng, kết quả chưa đồng đều giữa các địa phương, một số mô hình triển khai trong phạm vi hẹp, chủ yếu ở cấp huyện, hiệu quả hạn chế, cá biệt có nơi gặp khó khăn đã dừng thí điểm khi chưa có chủ trương của Trung ương; một số cán bộ, nhất là người đứng đầu cơ quan theo mô hình tổ chức mới chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung sau:

- Tiếp tục tổ chức đảng bộ khối doanh nghiệp cấp tỉnh theo Kết luận 34.

- Ban thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình địa phương và yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chủ động quyết định thực hiện một số mô hình sau: (1) Hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. (2) Trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện.

- Tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình sau: (1) Hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. (2) Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra cấp uỷ đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện. (3) Trưởng ban tổ chức cấp uỷ cấp tỉnh đồng thời là giám đốc sở nội vụ; trưởng ban tổ chức cấp uỷ cấp huyện đồng thời là trưởng phòng nội vụ cấp huyện. (4) Chánh văn phòng cấp uỷ cấp huyện đồng thời là chánh văn phòng hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Các địa phương đã triển khai thực hiện thí điểm các mô hình trên thì ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương chỉ đạo sắp xếp lại theo mô hình chung của hệ thống chính trị.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh của Đảng và hệ thống chính trị.

Tại Kết luận số 16-KL/TW, Bộ Chính trị đã chỉ đạo các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Thông báo. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Giao Ban Tổ chức Trung ương tham mưu ban hành các văn bản có liên quan; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông báo kết luận; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 

(*) Kết luận số 34-KL/TW ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Nguyễn Quốc Đạt

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1031
  • Trong tuần: 10 774
  • Trong tháng: 72 646
  • Tất cả: 600456
Đăng nhập