image banner
 • Xô Viết - Nghệ Tĩnh - mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam

  Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930-1931, một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam; khẳng định mối liên minh giữa giai cấp công nhân và nông dân Việt Nam trong tiến trình đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 93 năm sau, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Xô viết Nghệ - Tĩnh vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự.

 • Xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm trong cán bộ, đảng viên

  Việc xây dựng, hình thành văn hóa liêm chính, tiết kiệm của cán bộ, đảng viên được xem là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều này được nhấn mạnh trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 • Nâng cao hiệu quả việc học tập lý luận chính trị của cán bộ công chức hiện nay

  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đã chỉ ra 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có biểu hiện thứ ba: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

 • Khắc phục “bệnh” sợ trách nhiệm

  “Thái độ sợ trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên đang là một trở ngại cho công tác của Đảng và Nhà nước, làm cho công việc bị trì trệ, dậm chân tại chỗ, làm cho những nhân tố mới không phát huy được, những khuyết điểm và nhược điểm không được khắc phục kịp thời, và làm cho trình độ, năng lực công tác của cán bộ chậm được nâng cao”.

 • Phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khối các cơ quan tỉnh trong đấu tranh chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội

  Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An có 63 tổ chức cơ sở đảng với trên 6.000 cán bộ, đảng viên (trên 5.200 đảng viên). Cán bộ, đảng viên trong Khối nhìn chung có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cao, công tác tại các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và một số cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Với lợi thế đó, việc đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội là việc làm hết sức cần thiết để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 • Quyết tâm lớn của Đảng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ

  Ngày 2/2/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định 96-QĐ/TW về việc “Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị” (Quy định 96), thể hiện rõ những bước tiến mới trong việc đánh giá cán bộ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở nước ta đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

 • Nhận diện đúng nguyên nhân chính của tham nhũng, tiêu cực

  Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cục, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta trọng sạch, vững mạnh” được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng ta có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam đang được Đảng ta lãnh đạo với quyết tâm không có vùng cấm, không có ngoại lệ; không chịu sự tác động không đúng của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; đồng thời,thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay.

 • Vững vàng ý chí "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt"

  Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sớm nêu ra yêu cầu về sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành.

Video clip
 • Ủy viên BTV Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Chi nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 35
 • Hôm nay: 1237
 • Trong tuần: 10 980
 • Trong tháng: 72 852
 • Tất cả: 600662