image banner
Động lực để đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức
Lượt xem: 471

Động lực để đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Qua đó thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

PV: Đồng chí đánh giá kết quả bước đầu sau hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường: Triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy khối đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị với 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 7 nội dung thực hiện, xác định 3 nội dung đột phá. Trên cơ sở đó, cấp ủy cơ sở phối hợp lãnh đạo chuyên môn hướng dẫn, chỉ đạo các tập thể, cá nhân người đứng đầu nghiêm túc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị toàn khóa; tổ chức đăng ký và đánh giá việc làm theo Bác hàng năm. Kết quả, hai năm qua toàn Đảng bộ có hơn 2.500 việc của tập thể, hơn 3.000 việc của cá nhân đăng ký làm theo Bác; trọng tâm kế hoạch, nội dung làm theo nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra sau khi kiểm điểm hàng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đồng thời, BTV Đảng ủy khối tiếp tục chỉ đạo 4 mô hình điểm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy, cụ thể: Đảng bộ Kho bạc Nhà nước với mô hình 3 không: "Không trễ hẹn, không gây phiền hà, không bổ sung hồ sơ quá 1 lần"; Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An với mô hình “Thân thiện và trách nhiệm”; Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Đảng bộ Sở Kế hoạch Đầu tư gắn học tập và làm theo Bác xây dựng mô hình cải cách thủ tục hành chính theo hướng "Vì nhân dân phục vụ”.

Nội dung xây dựng mô hình trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được nhiều cấp ủy cơ sở lựa chọn thực hiện có hiệu quả. Nổi bật như Đảng bộ Sở Giao thông vận tải lãnh đạo tốt công tác cải cách thủ tục hành chính thông qua việc nhận hồ sơ và trả kết quả cấp bằng lái xe và các hồ sơ liên quan đến ngành giao thông vận tải; Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung lãnh đạo đẩy mạnh xã hội hóa phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; Đảng bộ Tỉnh đoàn xây dựng mô hình “Quỹ tiết kiệm 1000 đồng” để giúp đỡ người nghèo; Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở đoàn thực hiện tốt hoạt động nhân đạo từ thiện như “Bát cháo tình thương”, “Áo ấm mùa đông”, đỡ đầu 23 em thiếu nhi nghèo các xã miền Tây xứ Nghệ…

Ngoài ra, việc thực hiện kế hoạch về giúp đỡ xã miền núi được phân công theo quyết định UBND tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Hiện Đảng bộ Khối có 51/61 đơn vị được phân công đã giúp đỡcác xã nghèo gần 10 tỷ đồng trong hai năm qua.

Những việc làm trên có tác dụng tích cực, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đến tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của Đảng viên, cán bộ đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong những năm qua, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.

PV: Thưa đồng chí! BTV Đảng ủy Khối đã lựa chọn khâu đột phá đó là đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác của cấp ủy; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05?.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường: Đúng vậy! xác định rõ vai trò, vị trí đặc thù trong Đảng bộ tỉnh, Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh đã lựa chọn, xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối, phong cách và phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo đó, năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chọn chủ đề năm “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị”; năm 2018, trọng tâm công tác xây dựng Đảng hướng về chủ đề “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị” gắn với chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ công chức, tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đặc biệt, Đảng ủy Khối phối hợp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng điểm về cải cách hành chính tại 5 sở (Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư). Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng tham mưu cho tỉnh trên các mặt hoạt động của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội; đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc, xây dựng hình ảnh người cán bộ trách nhiệm, gương mẫu, thân thiện, sâu sát cơ sở.

PV: Vậy! Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao hơn nữa, trong thời gian tới, BTV Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp gì thưa đồng chí!

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường: Bên cạnh kết quả đạt được, phải thẳng thắn nhìn nhận, việc thực hiện Chỉ thị 05 trong Đảng bộ Khối vẫn còn hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục nhất là tránh hình thức, chiếu lệ.

Vì vậy, Đảng uỷ Khối chỉ đạo các cấp uỷ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa Chỉ thị 05-CT/TW. Triển khai học tập, quán triệt và tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề hàng năm theo kế hoạch của Trung ương ban hành.

Đồng thời phải xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên; gắn kết việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và thực hiện nhiệm vụ chính trị, đưa một số việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, xây dựng hệ thông chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Theo tôi để làm được điều đó, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, đạo đức công vụ. Nhất là các đồng chí cấp ủy, bí thư, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác.

Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tổ chức biểu dương và đề xuất biếu dương những gương điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Song song, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch công tác hàng năm của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, các cấp ủy đảng xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân không nghiêm túc triển khai, thực hiện Chỉ thị. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chuẩn trong bình xét thi đua hàng năm của mỗi cá nhân và cơ quan, đơn vị.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Hoàng Oanh

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 1132
  • Trong tuần: 10 875
  • Trong tháng: 72 747
  • Tất cả: 600557
Đăng nhập