image banner
DANH SÁCH TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN, CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY CƠ SỞ VÀ ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN


DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN, CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY CƠ SỞ VÀ CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN

(Tổng hợp đến ngày 01/9/2021)

---------------

STT

DANH SÁCH TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

I

CHI BỘ CƠ SỞ

1.

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh uỷ

2.

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy

3.

Chi bộ Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi IV

4.

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

5.

Chi bộ Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI

6.

Chi bộ Chi cục Thú y vùng III

7.

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

8.

Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

9.

Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy

10.

Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh

11.

Chi bộ Hội Chữ thập đỏ

12.

Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh

13.

Chi bộ Hội Nông dân tỉnh

14.

Chi bộ Hội Văn học Nghệ thuật

15.

Chi bộ Liên minh HTX

16.

Chi bộ Nhà khách Nghệ An

17.

Chi bộ Nhà xuất bản

18.

Chi bộ Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Bắc Trung Bộ

19.

Chi bộ Sở Du lịch

20.

Chi bộ Sở Ngoại vụ

21.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông

22.

Chi bộ Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng Khu IV

23.

Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

II

ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

CHI BỘ TRỰC THUỘC

24.

Đảng bộ Ban Dân tộc

Chi bộ Kế hoạch Tổng hợp

25.

 

Chi bộ Tuyên truyền và Địa bàn

26.

 

Chi bộ Văn phòng

27.

 

Chi bộ Thanh Tra

28.

 

Chi bộ Trung tâm Tư vấn hỗ trợ phát triển vùng DTTS

29.

 

Chi bộ Chính sách Dân tộc

30.

Đảng bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

Chi bộ Phòng Hành chính tổng hợp

31.

 

Chi bộ Phòng Kế hoạch

32.

 

Chi bộ Phòng Quản lý dự án I

33.

 

Chi bộ Phòng Quản lý dự án II

34.

 

Chi bộ Phòng Quản lý Kỹ thuật – Chất lượng công trình

35.

Đảng bộ Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam

Chi bộ Ban QL các dự án

36.

 

Chi bộ Công Đoàn

37.

 

Chi bộ Kế hoạch và Đầu tư

38.

 

Chi bộ Quy hoạch Xây dựng

39.

 

Chi bộ Tài nguyên và Môi trường

40.

 

Chi bộ Văn Phòng

41.

Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Chi bộ Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ

42.

 

Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ

43.

 

Chi bộ Phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên

44.

 

Chi bộ Phòng Tổng hợp và Chính sách cán bộ

45.

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh

Chi bộ Cấp sổ, thẻ

46.

 

Chi bộ Chế độ Bảo hiểm xã hội

47.

 

Chi bộ Công nghệ thông tin

48.

 

Chi bộ Giám định Bảo hiểm y tế

49.

 

Chi bộ Kế hoạch - Tài chính

50.

 

Chi bộ Quản lý Thu

51.

 

Chi bộ Thanh tra - Kiểm tra

52.

 

Chi bộ Tổ chức cán bộ

53.

 

Chi bộ Truyền thông và Phát triển đối tượng

54.

 

Chi bộ Văn phòng

55.

Đảng bộ Báo Nghệ An

Chi bộ Bạn đọc - Kinh tế

56.

 

Chi bộ Thời sự chính trị - Văn xã

57.

 

Chi bộ Văn phòng- Phát hành

58.

 

Chi bộ Xuất bản

59.

Đảng bộ Cơ quan Tỉnh đoàn

Chi bộ BCH lực lượng TNXP

60.

 

Chi bộ BQL KDTLSTruông Bồn

61.

 

Chi bộ Phong trào - Trường học

62.

 

Chi bộ Tổ chức - Tuyên giáo

63.

 

Chi bộ Trung tâm HTPTTN tỉnh

64.

 

Chi bộ Văn phòng

65.

Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nghệ Tĩnh

Chi bộ Chi cục DTNN Bắc Nghệ An

66.

 

Chi bộ Chi cục DTNN Hồng Đức

67.

 

Chi bộ Chi cục DTNN Nam Hà Tĩnh

68.

 

Chi bộ Chi cục DTNN Nghi Lộc

69.

 

Chi bộ Chi cục DTNN Tây Nghệ An

70.

 

Chi bộ Chi cục DTNN Vinh

71.

 

Chi bộ Chi cục DTNN Yên Thành

72.

 

Chi bộ KH & QLHDT - Thanh tra

73.

 

Chi bộ KTBQ - TCHC

74.

 

Chi bộ Tài chính kế toán

75.

Đảng bộ Cục Hải quan Nghệ An

Chi bộ Chi cục Hải quan cảng Cửa Lò

76.

 

Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn

77.

 

Chi bộ Chi cục Hải quan Thanh Thủy

78.

 

Chi bộ Chi cục Hải quan Vinh

79.

 

Chi bộ Chi cục KTSTQ

80.

 

Chi bộ Đội Kiểm soát hải quan

81.

 

Chi bộ Đội kiểm soát phòng chống ma túy

82.

 

Chi bộ Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm

83.

 

Chi bộ Phòng Nghiệp vụ

84.

 

Chi bộ Phòng Tài vụ - Quản trị

85.

 

Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra

86.

 

Chi bộ Văn phòng

87.

Đảng bộ Cục Quản lý Thị trường

Chi bộ Đội số 1

88.

 

Chi bộ Đội số 10

89.

 

Chi bộ Đội số 11

90.

 

Chi bộ Đội số 2

91.

 

Chi bộ Đội số 3

92.

 

Chi bộ Đội số 4

93.

 

Chi bộ Đội số 5

94.

 

Chi bộ Đội số 6

95.

 

Chi bộ Đội số 7

96.

 

Chi bộ Đội số 8

97.

 

Chi bộ Đội số 9

98.

 

Chi bộ Văn phòng

99.

Đảng bộ Cục Thi hành án Dân sự

Chi bộ Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án

100.

 

Chi bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo

101.

 

Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ

102.

 

Chi bộ Tài chính- kế toán

103.

 

Chi bộ Văn Phòng

104.

Đảng bộ Cục Thống kê

Chi bộ Công nghiệp

105.

 

Chi bộ Dân số - Văn xã

106.

 

Chi bộ Nông nghiệp

107.

 

Chi bộ Thương Mại

108.

 

Chi bộ Tổ chức - Hành chính

109.

 

Chi bộ Tổng hợp - Thanh tra

110.

Đảng bộ Đài PTTH Nghệ An

Chi bộ Biên tập - TTĐT

111.

 

Chi bộ Chuyên đề-TTPL-CCHC

112.

 

Chi bộ Dịch vụ - Quảng cáo

113.

 

Chi bộ Kế hoạch- Tài vụ - VTTB

114.

 

Chi bộ Kỹ thuật SXCT

115.

 

Chi bộ Kỹ thuật TDPS

116.

 

Chi bộ Thời sự

117.

 

Chi bộ Tổ chức Hành chính

118.

 

Chi bộ Văn Nghệ - Giải trí

119.

Đảng bộ Kho bạc Nhà nước

Chi bộ Kế toán nhà nước

120.

 

Chi bộ Kiểm soát chi

121.

 

Chi bộ Tài vụ - Quản trị

122.

 

Chi bộ Thanh tra - Kiểm tra

123.

 

Chi bộ Văn phòng

124.

Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh

Chi bộ Ban Chính sách pháp luật

125.

 

Chi bộ Ban Tài chính

126.

 

Chi bộ Ban Tổ chức

127.

 

Chi bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công

128.

 

Chi bộ Báo Lao động Nghệ An

129.

 

Chi bộ Thanh tra

130.

 

Chi bộ Văn phòng

131.

Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước CN Nghệ An

Chi bộ Hành chính - Nhân sự

132.

 

Chi bộ Kế toán - Thanh toán

133.

 

Chi bộ Thanh tra - Giám sát

134.

 

Chi bộ Tiền tệ - Kho quỹ

135.

 

Chi bộ Tổng hợp - Kiểm soát

136.

Đảng bộ Ngân hàng Phát triển chi nhánh Nghệ An

Chi bộ Hành Chính & QLNS

137.

 

Chi bộ Kiểm Tra

138.

 

Chi bộ Tài Chính - Kế toán

139.

 

Chi bộ Tín Dụng 1

140.

 

Chi bộ Tín Dụng 2

141.

 

Chi bộ Tổng hợp

142.

Đảng bộ Sở Công Thương

Chi bộ Phòng Kế hoạch - TC- TH

143.

 

Chi bộ Phòng Quản lý Công nghiệp

144.

 

Chi bộ Phòng Quản lý Kỹ Thuật An toàn - MT

145.

 

Chi bộ Phòng Quản lý Năng lượng

146.

 

Chi bộ Phòng Quản lý Thương mại

147.

 

Chi bộ Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu

148.

 

Chi bộ Thanh tra

149.

 

Chi bộ Trung tâm Khuyến công và TVPTCN

150.

 

Chi bộ Trung tâm Tiết kiệm năng lượng

151.

 

Chi bộ Trung tâm Tiết kiệm năng lượng

152.

 

Chi bộ Văn phòng

153.

Đảng bộ Sở giáo dục và Đào tạo

Chi bộVăn phòng

154.

 

Chi bộ Công Đoàn Giáo dục Nghệ An

155.

 

Chi bộ Phòng Chính trị tư tưởng

156.

 

Chi bộ Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Giáo dục Thường xuyên

157.

 

Chi bộ Phòng Giáo dục Mầm non

158.

 

Chi bộ Phòng Giáo dục Tiểu học

159.

 

Chi bộ Phòng Giáo dục Trung học

160.

 

Chi bộ Phòng Hội Khuyến học tỉnh

161.

 

Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính

162.

 

Chi bộ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

163.

 

Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ

164.

 

Chi bộ Thanh Tra Sở

165.

Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải

Chi bộ An toàn giao thông

166.

 

Chi bộ Ban Quản lý dự án Công trình giao thông

167.

 

Chi bộ Ban Quản lý Dự án Vốn Sự nghiệp Kinh tế giao thông

168.

 

Chi bộ Quản lý hạ tầng giao thông

169.

 

Chi bộ Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

170.

 

Chi bộ Thanh tra Sở

171.

 

Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ

172.

 

Chi bộ Trung tâm Sát hạch xe cơ giới đường bộ

173.

 

Chi bộ Văn phòng - Công đoàn ngành

174.

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chi bộ Phòng Đăng ký kinh doanh

175.

 

Chi bộ Phòng Đấu thầu, thẩm định dự án và giám sát đầu tư

176.

 

Chi bộ Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

177.

 

Chi bộ Phòng Khoa giao, văn xã

178.

 

Chi bộ Phòng Kinh tế đối ngoại

179.

 

Chi bộ Phòng Kinh tế ngành

180.

 

Chi bộ Phòng Tổng hợp, quy hoạch

181.

 

Chi bộ Thanh tra

182.

 

Chi bộ Văn phòng

183.

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ

Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

184.

 

Chi bộ Liên Hiệp các Hội KHKT

185.

 

Chi bộ Trung tâmThông tin KHCN và Tin học

186.

 

Chi bộ Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn

187.

 

Chi bộ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN

188.

 

Chi bộ Văn phòng Sở KH&CN

189.

Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Chi bộ Kế hoạch - Tài chính

190.

 

Chi bộ Thanh tra

191.

 

Chi bộ Bảo vệ Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

192.

 

Chi bộ Việc Làm - An toàn lao động

193.

 

Chi bộ Văn phòng

194.

 

Chi bộ người có công

195.

 

Chi bộ Dạy nghề

196.

 

Chi bộ Bảo trợ xã hội

197.

 

Chi bộ Lao động - Tiền lương - BHXH

198.

 

Chi bộ Trung tâm dịch vụ việc làm

199.

 

Chi bộ cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

200.

 

Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội

201.

 

Chi Cục Phòng chống TNXH

202.

 

Chi bộ Quỹ bảo trợ trẻ em

203.

Đảng bộ Sở Nội vụ

Chi bộ Ban Tôn giáo

204.

 

Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

205.

 

Chi bộChuyên môn

206.

 

Chi bộ Thi đua Khen thưởng

207.

 

Chi bộ Văn phòng

208.

Đảng bộ Sở Tài chính

Chi bộ Ngân sách huyện xã

209.

 

Chi bộ Ngân sách tỉnh

210.

 

Chi bộ Quản lý giá và công sản

211.

 

Chi bộ Tài chính Đầu tư

212.

 

Chi bộ Tài chính Doanh nghiệp

213.

 

Chi bộ Tài chính Hành chính sự nghiệp

214.

 

Chi bộ Thanh tra

215.

 

Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ tư vấn Tài chính

216.

 

Chi bộ Văn phòng

217.

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường

Chi bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường

218.

 

Chi bộ Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám

219.

 

Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính

220.

 

Chi bộ Phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

221.

 

Chi bộ Phòng Khoáng sản

222.

 

Chi bộ Phòng Quản lý đất đai

223.

 

Chi bộ Phòng Tài nguyên Nước, Biển và Hải đảo

224.

 

Chi bộ Quỹ Bảo vệ Môi trường

225.

 

Chi bộ Thanh tra

226.

 

Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin

227.

 

Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

228.

 

Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất

229.

 

Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

230.

 

Chi bộ Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất

231.

 

Chi bộ Văn phòng Sở

232.

Đảng bộ Sở Tư pháp

Chi bộ Phòng công chứng số 1 - Phòng Công chứng số 2

233.

 

Chi bộ Phòng Hành chính tư pháp - Phòng Bổ trợ tư pháp

234.

 

Chi bộ Phòng phổ biến giáo dục pháp luật

235.

 

Chi bộ Phòng Xây dựng văn và kiểm tra văn bản QPPL - Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

236.

 

Chi bộ Thanh tra

237.

 

Chi bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

238.

 

Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý

239.

 

Chi bộ Văn phòng

240.

Đảng bộ Thanh tra tỉnh

Chi bộ Nghiệp vụ 1

241.

 

Chi bộ Nghiệp vụ 2

242.

 

Chi bộ Nghiệp vụ 3

243.

 

Chi bộ Nghiệp vụ 4

244.

 

Chi bộ Nghiệp vụ 5

245.

 

Chi bộ Văn phòng

246.

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh

Chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ - Thi Hành án

247.

 

Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng

248.

 

Chi bộ Tòa Dân sự

249.

 

Chi bộ Tòa Gia đình và người chưa thành niên

250.

 

Chi bộ Tòa Hành chính

251.

 

Chi bộ Tòa Hình sự

252.

 

Chi bộ Văn Phòng

253.

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh

Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở

254.

 

Chi bộ Khoa Nhà nước và pháp luật

255.

 

Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng

256.

 

Chi bộ Phòng QL ĐT&NCKH

257.

 

Chi bộ Phòng Tổ chức – Tổng hợp

258.

Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh

Chi bộ Hành chính - Tổ chức - Quản trị

259.

 

Chi bộ Công tác Quốc hội

260.

 

Chi bộ Công tác Hội đồng nhân dân tỉnh

261.

 

Chi bộ Dân nguyện và Thông tin

262.

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy

Chi bộ Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin

263.

 

Chi bộ Phòng Hành chính Lưu trữ

264.

 

Chi bộ Phòng Quản trị

265.

 

Chi bộ Phòng Tài chính

266.

 

Chi bộ Phòng Tổng hợp

267.

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

Chi bộ Hành chính-Tổ chức

268.

 

Chi bộ Nông Nghiệp

269.

 

Chi bộ Tiếp dân

270.

 

Chi bộ Khoa giáo - Văn xã

271.

 

Chi bộ Tổng hợp

272.

 

Chi bộ Tin học Công báo

273.

 

Chi bộ Cổng thông tin điện tử Nghệ An

274.

 

Chi bộ Quản trị

275.

 

Chi bộ Kinh tế

276.

 

Chi bộ Công nghiệp

277.

 

Chi bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An

278.

Đảng bộ Viện KHKT NN Bắc Trung bộ

Chi bộ Khoa học I

279.

 

Chi Bộ Khoa học II

280.

 

Chi bộ Khối Văn phòng

281.

 

Chi Bộ Trung Tâm CGCN & KN

282.

 

Chi Bộ Trung Tâm Nghiên cứu CAQ & CCN Phủ Quỳ

283.

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Chi bộ Phòng 1

284.

 

Chi bộ Phòng 2

285.

 

Chi bộ Phòng 3

286.

 

Chi bộ Phòng 7

287.

 

Chi bộ Phòng 8

288.

 

Chi bộ Phòng 9

289.

 

Chi bộ Phòng 10

290.

 

Chi bộ Phòng 11

291.

 

Chi bộ Phòng tổ chức

292.

 

Chi bộ Thanh tra- Khiếu tố

293.

 

Chi bộ Văn phòng

III

ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

CHI BỘ, ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN

CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN

294.

Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An

Chi bộ CCT KV Bắc Nghệ I

 

295.

 

Chi bộ CCT KV Bắc Vinh

 

296.

 

Chi bộ CCT KV Phủ Quỳ I

 

297.

 

Chi bộ CCT KV Phủ Quỳ II

 

298.

 

Chi bộ CCT KV Sông Lam I

 

299.

 

Chi bộ CCT KV Sông Lam II

 

300.

 

Chi bộ CCT KV Tây Nghệ I

 

301.

 

Chi bộ CCT KV Tây Nghệ II

 

302.

 

Chi bộ Phòng Công nghệ thông tin

 

303.

 

Chi bộ Phòng Kê khai - Kế toán thuế

 

304.

 

Chi bộ Phòng Kiểm tra nội bộ

 

305.

 

Chi bộ Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế

 

306.

 

Chi bộ Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác

 

307.

 

Chi bộ Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

 

308.

 

Chi bộ Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1

 

309.

 

Chi bộ Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2

 

310.

 

Chi bộ Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 3

 

311.

 

Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ

 

312.

 

Chi bộ Phòng Tuyên truyền - HTNNT

 

313.

 

Chi bộ Văn phòng

 

314.

 

Đảng bộ bộ phận CCT KV Bắc Nghệ II

Chi bộ Hành chính, Nhân sự, Tài vụ, Quản trị, Ấn chỉ

315.

 

 

Chi bộ Kiểm tra thuế

316.

 

 

Chi bộ Nghiệp vụ, Quản lý Thuế

317.

 

 

Chi bộ Thuế liên phường xã số 01

318.

 

 

Chi bộ Thuế liên phường xã số 02

319.

 

Đảng bộ bộ phận CCT thành phố Vinh

Chi bộ Liên phường xã số 1

320.

 

 

Chi bộ Liên phường xã số 2

321.

 

 

Chi bộ Liên phường xã số 3

322.

 

 

Chi bộ Liên phường xã số 4

323.

 

 

Chi bộ Liên phường xã số 5

324.

 

 

Chi bộ Văn phòng 1

325.

 

 

Chi bộ Văn phòng 2

326.

 

 

Chi bộ Văn phòng 3

327.

 

 

Chi bộ Văn phòng 4

328.

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chibộ Trung tâm nước Sinh hoạt và VSMT Nông thôn

 

329.

 

Chi bộ Ban Quản lý Dự án NAPMU

 

330.

 

Chi bộ Ban Quản lý Dự án Ngành NN&PTNT

 

331.

 

Chi bộ Chi cục Chăn nuôi thú y

 

332.

 

Chi bộ Chi cục Phát triển Nông thôn

 

333.

 

Chi bộ Chi cục Quản lý Chất lượng

 

334.

 

Chi bộ Đoàn Quy hoạch Lâm nghiệp

 

335.

 

Chi bộ Đoàn Quy hoạch Nông nghiệp và Thủy Lơi

 

336.

 

Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

 

337.

 

Chi bộ Trung tâm Giống Cây trồng

 

338.

 

Chi bộ Trung tâm Giống Chăn nuôi

 

339.

 

Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm Lâm

Chi bộ Đội Kiểm lâm cơ động PCCCR số 1

340.

 

 

Chi bộ Đội Kiểm lâm cơ động PCCCR số 2

341.

 

 

Chi bộ Đội Kiểm lâm cơ động PCCCR số 3

342.

 

 

Chi bộ Hành chính tổng hợp

343.

 

 

Chi bộ Quản lý BVR và BTTN

344.

 

 

Chi bộ sử dụng phát triển rừng

345.

 

 

Chi bộ Thanh tra pháp chế

346.

 

 

Chi bộ Tổ chức XDLL

347.

 

 

Hạt Kiểm lâm thành phố Vinh

348.

 

Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy lợi

Chi bộ Ban Quản lý dự án Đê điều

349.

 

 

Chi bộ Phòng Hành chính-Tài chính-Tổng hợp

350.

 

 

Chi bộ Phòng Phòng, chống thiên tai

351.

 

 

Chi bộ Phòng Quản lý CTTL và NSNT

352.

 

 

Chi bộ Phòng Quản lý đê điều

353.

 

 

Chi bộ Quản lý đê Nam – Hưng - Vinh

354.

 

 

Chi bộ Quản lý đê Thanh - Đô

355.

 

Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy sản

Chi bộ Hành chính tổng hợp

356.

 

 

Chi bộ Khai thác và Phát triển nguồn lợi Thủy sản

357.

 

 

Chi bộ Nuôi trồng Thủy sản và các Trạm kiểm định thủy sản

358.

 

 

Chi bộ Quản lý tàu cá & CSDVHCNC

359.

 

 

Chi bộ Thanh tra, pháp chế và các Trạm thủy sản

360.

 

Đảng bộ bộ phận Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật

Bảo vệ thực vật

361.

 

 

Chi bộ Hành chính

362.

 

 

Chi bộ Thanh Tra - Kiểm dịch

363.

 

 

Chi bộ Trồng trọt

364.

 

 

Chi bộ Tư vấn Dịch vụ

365.

 

Đảng bộ bộ phận Cơ quan Sở

Chi bộ BQLDA Bản Mồng

366.

 

 

Chi bộ công đoàn ngành

367.

 

 

Chi bộ Phòng KHTC

368.

 

 

Chi bộ Phòng QLKH

369.

 

 

Chi bộ Phòng QLXDCT

370.

 

 

Chi bộ Phòng TCCB

371.

 

 

Chi bộ Phòng Thanh tra

372.

 

 

Chi bộ Văn phòng NTM

373.

 

 

Chi bộ Văn phòng Sở

374.

 

Đảng bộ bộ phận Trung tâm Khuyến nông

Chi bộ Chuyển giao tiến bộ KHKT

375.

 

 

Chi bộ Kế hoạch - Tài vụ

376.

 

 

Chi bộ Thông tin huấn luyện

377.

 

 

Chi bộ tổ chức hành chính

378.

Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao

Chi bộ Ban Quản lý Di tích

 

379.

 

Chi bộ Bảo tàng Nghệ An

 

380.

 

Chi bộ Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh

 

381.

 

Chi bộ BQL Quảng trường và Tượng đài Bác Hồ

 

382.

 

Chi bộ Kế hoạch - Tài chính

 

383.

 

Chi bộ Quản lý Di sản Văn hóa

 

384.

 

Chi bộ Quản lý Thể dục thể thao

 

385.

 

Chi bộ Quản lý Văn hóa

 

386.

 

Chi bộ Tạp chí Văn hóa

 

387.

 

Chi bộ Thanh tra Sở

 

388.

 

Chi bộ Thư viện tỉnh

 

389.

 

Chi bộ Tổ chức Pháp chế

 

390.

 

Chi bộ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT

 

391.

 

Chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh

 

392.

 

Chi bộ Trường PTNK Thể dục thể thao

 

393.

 

Chi bộ Văn phòng

 

394.

 

Chi bộ Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình

 

395.

 

Đảng bộ bộ phận Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An

Chi bộ Đoàn ca múa nhạc Dân tộc

396.

 

 

Chi bộ Đoàn Dân ca Ví Giặm

397.

 

 

Chi bộ Hành chính Tổng hợp - Nghiên cứu sưu tầm

398.

Đảng bộ Sở Xây dựng

Chi bộ Phòng Giám định kỹ thuật và Quản lý chất lượng CTXD

 

399.

 

Chi bộ Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

 

400.

 

Chi bộ Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật và phòng Quản lý Nhà và thị trường Bất động sản

 

401.

 

Chi bộ Phòng Quản lý Hoạt động xây dựng

 

402.

 

Chi bộ Phòng Quản lý Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị

 

403.

 

Chi bộ Thanh tra Xây dựng

 

404.

 

Chi bộ Trung tâm Kiểm định Xây dựng

 

405.

 

Chi bộ Văn phòng và Đoàn thể

 

406.

 

Đảng bộ bộ phận Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng

Chi bộ Đội Khảo sát

407.

 

 

Chi bộ Phòng Kiến trúc công trình

408.

 

 

Chi bộ Phòng Quản lý kỹ thuật

409.

 

 

Chi bộ Phòng Quy hoạch 1

410.

 

 

Chi bộ Phòng Quy hoạch 2

411.

 

 

Chi bộ Phòng Tổng hợp

412.

Đảng bộ Sở Y tế

Chi bộ BV Da liễu

 

413.

 

Chi bộ Chi cục ATVSTP

 

414.

 

Chi bộ Chi cục Dân số

 

415.

 

Chi bộ Chuyên môn

 

416.

 

Chi bộ Hội châm cứu

 

417.

 

Chi bộ Hội Đông Y

 

418.

 

Chi bộ Tổng hợp

 

419.

 

Chi bộ Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp Y

 

420.

 

Chi bộ Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - MP - TP

 

421.

 

Chi bộ văn phòng

 

422.

 

Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An

Chi bộ Hành chính - Tổng hợp

423.

 

 

Chi bộ Nghề nghiệp - Sức khỏe Môi trường - Kiểm dịch y tế

424.

 

 

Chi bộ Phòng chống bệnh truyền nhiễm- Dược vật tư y tế

425.

 

 

Chi bộ Sốt rét - Dinh dưỡng

426.

 

 

Chi bộ Sức khỏe sinh sản - Phòng khám đa khoa

427.

 

 

Chi bộ Truyền thông - HIV/AIDS

428.

 

 

Chi bộ Xét nghiệm - Kiểm soát bệnh không lây nhiễm

TỔNG SỐ:

-  63 TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG (GỒM 23 CHI BỘ CƠ SỞ VÀ 40 ĐẢNG BỘ CƠ SỞ);

-  11 ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN;

-  428 CHI BỘ (GỒM: 23 CHI BỘ CƠ SỞ; 335 CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY CƠ SỞ; 69 CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN)

 

 

Video clip
  • Ủy viên BTV Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Chi nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 1212
  • Trong tuần: 10 955
  • Trong tháng: 72 827
  • Tất cả: 600637