image banner
Chức năng nhiệm vụ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY

CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tập thể

- Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối về công tác xây dựng đảng trong các lĩnh vực:

+ Chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, huấn học, biên soạn lịch sử Đảng bộ Khối, dư luận xã hội, hoạt động báo cáo viên, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW;

+ Dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Đảng bộ;

- Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 35, quản trị trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối; đầu mối phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh uỷ;

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, dân vận của Đảng uỷ Khối và các nhiệm vụ khác được Thường trực Đảng uỷ Khối giao.

2. Cá nhân

a) Trưởng ban

Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối về hoạt động của Ban Tuyên giáo; chủ trì, phối hợp các ban  hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong công tác tuyên giáodân vận.

Trực tiếp phụ trách: (1) Công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền; (2) Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ; (3) Hoạt động Ban Chỉ đạo 35 của Đảng bộ Khối; (4) Theo dõi hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Đảng bộ Khối; (5) Phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh uỷ.

b) Phó trưởng ban

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp phụ trách: (1) Công tác huấn học; (2) Công tác khoa giáo; (3) Hoạt động báo cáo viên, dư luận xã hội; (4) Quản trị trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối; (5) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban giao.

c) Chuyên viên

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp phụ trách: (1) Tham mưu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; (2) Công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở; (3) Công tác văn phòng Ban; (4) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban giao. 

II. NHÂN SỰ BAN TUYÊN GIÁO

1. Đồng chí Lê Thị Kim Oanh

- Chức vụ: Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

- Email:  Lekimoanh.na@gmail.com

- Tel: 0912884258

2. Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt

- Chức vụ:     Uỷ viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

- Email: nguyenquocdat1980@gmail.com

- Tel: 0977690999

3. Đồng chí Võ Thị Kim Dung

- Chức vụ: Chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy

- Email: kimdungdukccq@gmail.com

- Tel: 0975229230


Video clip
  • Ủy viên BTV Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Chi nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1050
  • Trong tuần: 10 793
  • Trong tháng: 72 665
  • Tất cả: 600475