image banner
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY

CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY KHỐI

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Tập thể

- Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối về công tác xây dựng đảng trong các lĩnh vực:

+ Tổ chức, cán bộ, đảng viên, thi đua, khen thưởng, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ Khối;

- Là đầu mối phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng đảng của Đảng uỷ Khối và các nhiệm vụ khác được Thường trực Đảng uỷ Khối giao.

2. Cá nhân

a) Trưởng ban

Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối về hoạt động của Ban Tổ chức; chủ trì, phối hợp các ban  hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong công tác tổ chức xây dựng đảng.

Trực tiếp phụ trách: (1) Công tác tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên; (2) Thành viên của Bộ phận Bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ Khối; (3) Phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

b) Phó trưởng ban

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp phụ trách: (1) Tổ chức đảng và đảng viên; (2) Bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; (3) Dự thảo, hoàn chỉnh và ký báo cáo hoạt động định kỳ, đột xuất của Ban; và (4) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban giao.

c) Chuyên viên 1

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp phụ trách: (1) Công tác chuyển sinh hoạt đảng; (2) Tổng hợp xếp loại tổ chức đảng, cấp uỷ, đảng viên; (3) Công tác đào tạobồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; (4) Công tác văn phòng Ban; và (5) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban giao.

4. Chuyên viên 2

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp phụ trách: (1) Công tác phát triển đảng (kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức; xóa tên đảng viên và xin ra khỏi Đảng; làm thẻ Đảng, huy hiệu Đảng; quản lý dữ liệu đảng viên); (2) Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; (3) Thành viên Tổ giúp việc Đề án 01- ĐA/TU; (4) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban giao

II. NHÂN SỰ BAN TỔ CHỨC 

1. Đồng chí Hồ Thị Hồng Liên

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Email: honglienduy@gmail.com

Điện thoại: 0904777119

2. Đồng chí Nguyễn Trung Thành

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Email: thanhntduk@gmail.com

Điện thoại: 0977060174

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà:

Chức vụ: Chuyên viên Ban Tổ chức

Email: thuhaduk@gmail.com

Điện thoại: 0912641175

4. Đồng chí Trần Thị Vân Anh

Chức vụ: Chuyên viên Ban Tổ chức

Email: Vananhdukna@gmail.com

Điện thoại: 0911223805

Video clip
  • Ủy viên BTV Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Chi nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 39
  • Hôm nay: 1256
  • Trong tuần: 10 999
  • Trong tháng: 72 871
  • Tất cả: 600681