image banner
Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác cải cách hành chính trong các cơ quan cấp tỉnh
Số ký hiệu văn bản 02-NQ/ĐUK
Ngày ban hành 12/04/2021
Ngày hiệu lực 12/04/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác cải cách hành chính trong các cơ quan cấp tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nhà nước
Người ký duyệt Nguyễn Nam Đình
Tài liệu đính kèm 02.12.4.2021-nghi-quyet-cai-cach-hanh-chinh_thang-4.2021637689033038385793.pdf