image banner
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh
Lượt xem: 198

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY

CỦA ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHỐI

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tập thể

- Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối về công tác xây dựng đảng trong các lĩnh vực:

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo;

+ Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng;

- Là đầu mối phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ;

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng của Đảng uỷ Khối và các nhiệm vụ khác được Thường trực Đảng uỷ Khối giao.

2. Cá nhân

a) Chủ nhiệm

Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối về hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra; chủ trì, phối hợp các ban  hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Trực tiếp phụ trách: (1) Xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện, đánh giá, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng bộ theo định kỳ và theo chuyên đề; (2) Giải quyết đơn, thư tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; (3) Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng ở những cơ sở được giao; (4) Phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

b) Phó Chủ nhiệm

Chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm về nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp phụ trách:

(1) Đối với các tổ chức cơ sở đảng được giao phụ trách:

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng của tổ chức cơ sở đảng; tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; công tác quản lý tài chính; thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí;

- Hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng;

- Xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên;

- Tham mưu các cuộc kiểm tra, giám sát; tham gia làm thành viên các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khi được giao;

(2) Kiểm tra công tác tài chính của Đảng bộ Khối, giám sát Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; (3)  Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ nhiệm giao.

 c) Ủy viên

Chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm về nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp phụ trách:

(1) Đối với các tổ chức cơ sở đảng được giao phụ trách:

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng của tổ chức cơ sở đảng; tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; công tác quản lý tài chính; thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí;

- Hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng;

- Xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên;

- Tham mưu các cuộc kiểm tra, giám sát; tham gia làm thành viên các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khi được giao;

(2) Kiểm tra công tác tài chính của Đảng bộ Khối, giám sát Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; (3) Công tác văn phòng, thống kê, báo cáo; (4) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ nhiệm giao. 

II. NHÂN SỰ CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA

1- Đồng chí Lê Thị Hồng Khanh

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

Điện thoại: 0388601157. DĐ:  0912574632

Email: hongkhanhdcd@gmail.com

2- Đồng chí Nguyễn Văn Dân

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

Điện thoại: 0915665663

Email: nguyenvandan.ubkt@gmail.com

3- Đồng chí Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

Điện thoại: 0975848697

 Email: quocdtuanduccqtinh@gmail.com


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 392
  • Trong tuần: 3 655
  • Trong tháng: 16 306
  • Tất cả: 120784
Đăng nhập