image banner
Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06-HD/ĐUK (Mẫu văn bản ĐH) 11/05/2022 MẪU VĂN BẢN ĐẠI HỘI CHI BỘ nhiệm kỳ 2022-2025 (có sửa đổi, bổ sung) (Ban hành theo Hướng dẫn số 06-HD/ĐUK ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025
Lượt xem: 965
Tải về 39
01-CT/ĐUK 10/05/2022 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị
Lượt xem: 22
Tải về 1
51 - KH/ĐUK 07/04/2022 Kế hoạch xây dựng chuyên đề hằng năm và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Khoá XIII) năm 2022
Lượt xem: 122
Tải về 2
03 CV/BTG 30/03/2022 Về định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4 năm 2022
Lượt xem: 110
Tải về 2
06-HD/ĐUK 25/03/2022 Hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025
Lượt xem: 696
Tải về 103
29-CTr/ĐUK 03/03/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 12/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
Lượt xem: 55
Tải về 8
45 -KH/ĐUK 27/01/2022 Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 53
Tải về 2
03-NQ/ĐUK 24/01/2022 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 57
Tải về 8
25-CTr/ĐUK 13/01/2022 Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2022
Lượt xem: 44
Tải về 8
01-TT/ĐUK 07/12/2021 Thông tri về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Lượt xem: 55
Tải về 0
123
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement