image banner
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01-TT/ĐUK 07/12/2021 Thông tri về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Lượt xem: 18
Tải về 0
04-HD/ĐUK 30/10/2021 Hướng dẫn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 (kèm theo các biểu mẫu, phụ lục)
Lượt xem: 87
Tải về 16
271-CV/ĐUK 15/10/2021 Về một số điểm mới trong HD thi hành ĐLĐ
Lượt xem: 32
Tải về 0
33-KH/ĐUK 06/08/2021 Kế hoạch nâng cao chất luợng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 58
Tải về 3
02-HD/ĐUK 06/08/2021 Hướng dẫn xây dựng, đánh giá, công nhận các mô hình, điển hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Dân vận khéo
Lượt xem: 41
Tải về 4
02-HD/ĐUK 05/08/2021 Hướng dẫn xây dựng Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt
Lượt xem: 48
Tải về 2
31-KH/ĐUK 28/06/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01 -KL/TW, ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Lượt xem: 40
Tải về 0
02-ĐA/ĐUK 31/05/2021 ĐỀ ÁN nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 85
Tải về 8
01-ĐA/ĐUK 12/04/2021 ĐỀ ÁN Đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2020 - 2025
Lượt xem: 53
Tải về 5
02-NQ/ĐUK 12/04/2021 Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác cải cách hành chính trong các cơ quan cấp tỉnh
Lượt xem: 67
Tải về 1
12
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement