image banner
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
100 KH/TU 18/05/2022 Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”
Lượt xem: 14
Tải về 0
5251/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 60
Tải về 0
5165/QĐ-UBND 30/12/2021 Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022
Lượt xem: 47
Tải về 0
5158/QB-UBND 30/12/2021 Quyết định Ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 51
Tải về 0
703/KH-UBND 25/11/2021 Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm ATTT năm 2022 tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 53
Tải về 0
3896/QĐ-UBND 21/10/2021 Quyết định Ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 58
Tải về 0
35-QĐ/TW 15/10/2021 Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Lượt xem: 66
Tải về 4
23-QĐ/TW 30/07/2021 Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
Lượt xem: 64
Tải về 5
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement