image banner
Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện chuyển đổi số
Lượt xem: 72

Ngày 25/4, Tổ công tác theo Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 1/3/2022 của UBND tỉnh về thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh (Tổ công tác) đã ban hành Kế hoạch số 265/KH-TCT triển khai các hoạt động trong năm 2022.

Tại Kế hoạch, Tổ công tác yêu cầu phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các Sở, ban, ngành, địa phương và sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân là yếu tố quyết định; sự hành động đồng bộ ở các Sở, ngành, địa phương là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số quốc gia. Cùng với đó, thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác theo đúng quy định. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đề cao tính kỷ luật, trách nhiệm của mỗi thành viên Tổ công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Kịp thời đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương, UBND tỉnh những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án.

Hoạt động của Tổ công tác phải đảm bảo thực chất, đem lại hiệu quả cụ thể, có tác dụng tích cực đến ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, qua đó tác động tích cực đến thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng.

Theo đó, hàng tháng, Tổ công tác họp định kỳ để triển khai nhiệm vụ, kế hoạch trong tháng. Tiến hành họp đột xuất xây dựng giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các Sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai Đề án. Báo cáo nhanh Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các Sở, ngành, địa phương và đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh những nội dung, vấn đề chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện…

Tại Kế hoạch này, Tổ công tác đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo, điều hành toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án. Đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác giúp Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo, điều hành các công việc của Tổ công tác theo kế hoạch, nhiệm vụ tại Đề án. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ công tác chủ trì, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án tại Công an tỉnh; phụ trách hướng dẫn, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ triển khai Đề án tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Năm 2022, Tổ công tác sẽ thực hiện các nhiệm vụ: Rà soát nâng cấp, hoàn thiện Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cấp hoàn thiện Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử với Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và làm giàu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu của các phần mềm ứng dụng, các hệ thống thông tin giám sát thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh hỗ trợ UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định và tương tác trực tuyến với các sở, ngành, địa phương…

Trong đó, sẽ tập trung các nhiệm vụ ưu tiên gồm: Tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai định danh và xác thực điện tử; tích hợp thông tin các giấy tờ cá nhân của công dân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID. Định danh, cung cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân để sử dụng các dịch vụ, tiện ích số do Chính phủ, Bộ, ngành cung cấp trên môi trường điện tử. Tập trung phối hợp tổ chức kết nối với cơ sở dữ liệu về thuế, hải quan, ngân hàng, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế để tích hợp các thông tin vào thẻ Căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNEID tạo thuận tiện cho người dân trong thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính…

Tổ công tác giao Văn phòng UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực, nhân lực phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các sở, ngành thành viên Tổ công tác trong tham mưu, tổ chức triển khai Đề án đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

PT (CTTĐT Tỉnh))

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 568
  • Trong tuần: 4 272
  • Trong tháng: 14 837
  • Tất cả: 93345
Đăng nhập