image banner
Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng thủ dân sự năm 2022
Lượt xem: 32

Sáng 9/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng thủ dân sự năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng thủ dân sự năm 2022 chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc, Tổ thư ký diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng thủ dân sự.

Quang cảnh hội nghị

Việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2022 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; đồng thời nâng cao trình độ, khả năng tham mưu của lực lượng vũ trang và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong triển khai tình trạng khẩn cấp về quốc phòng - an ninh, chuyển địa phương sang hoạt động thời chiến và xử lý tình huống trong tác chiến phòng thủ. Thông qua diễn tập để bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân địa phương về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 có đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh”. Quy mô diễn tập ở 2 cấp: Cấp tỉnh và cấp huyện (gồm các huyện: Hưng Nguyên, Thanh Chương, Tương Dương, TP Vinh và TX Cửa Lò).

Trong thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thường trực Ban Tổ chức) đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển hai công tác chuẩn bị diễn tập theo đúng quy định của Quân khu 4, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã tổ chức họp lần thứ nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị diễn tập cho các Sở, ban, ngành và 5 huyện, thành phố, thị xã tham gia diễn tập; thành lập Đoàn công tác tiến hành phổ biến Ý định diễn tập khu vực phòng thủ và giao nhiệm vụ diễn tập cho Ban Chỉ đạo các địa phương diễn tập năm 2022. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã tổ chức khảo sát các vị trí diễn tập thực binh cấp tỉnh; triển khai rà soát, chỉnh sửa bổ sung kịch bản phù hợp với tình hình năm 2022. Các địa phương diễn tập đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời triển khai giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia diễn tập… Dự kiến Diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh sẽ được tổ chức trong tháng 8/2022.

Việc tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022 được tổ chức ở quy mô 2 cấp gồm: Cấp tỉnh và TX Cửa Lò với đề mục “Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tổ chức chỉ huy điều hành ứng phó thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc hại trên địa bàn thị xã Cửa Lò”. Đến nay, Ban Chỉ đạo đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai diễn tập Phòng thủ dân sự; tổ chức khảo sát, lựa chọn địa điểm diễn tập… Dự kiến cuộc diễn tập khu vực phòng thủ dân sự tỉnh sẽ tổ chức trong tháng 8/2022.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo tóm tắt một số nội dung trong Kế hoạch diễn tập Khu vực phòng thủ, “Dự thảo” Kế hoạch diễn tập Phòng thủ dân sự năm 2022; thông qua Dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức. Các địa phương tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cũng đã báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, đến nay công tác chuẩn bị cơ bản đáp ứng các yêu cầu, tiến độ phục vụ công tác diễn tập.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập phòng thủ dân sự năm 2022 phải nắm chắc kế hoạch Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập phòng thủ dân sự năm 2022. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thiện Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập phòng thủ dân sự năm 2022; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để trình UBND tỉnh phê duyệt. Ban Tổ chức diễn tập tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập phòng thủ dân sự năm 2022, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh triển khai công tác diễn tập ở các cấp, các đơn vị đảm bảo an toàn.

Đồng thời thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả, tiến độ các sở, ban, ngành, địa phương trong việc xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị các nội dung diễn tập; đảm bảo huy động đầy đủ các phương tiện, nhân lực tham gia diễn tập và xây dựng các phương án dự phòng về nhân lực, phương tiện.

Tổ chức hiệp đồng với các đơn vị của Quân khu 4 tiến hành khảo sát, chuẩn bị phương án huấn luyện thực binh, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, kế hoạch bảo đảm an toàn trong diễn tập. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị diễn tập xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung và diễn tập theo kế hoạch đạt kết quả tốt, an toàn. Tổ chức các đơn vị diễn tập thử, rút kinh nghiệm, nếu có vấn đề phát sinh thì kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Đối với các Sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần quan tâm thực hiện, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập phòng thủ dân sự năm 2022. Quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang nâng cao nhận thức, trách  nhiệm về nhiệm vụ diễn tập. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là hệ thống văn bản chỉ đạo; chỉ đạo triển khai các phương án thực binh; chuẩn bị phương tiện, lực lượng sẵn sàng động viên… chuẩn bị an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí trang bị trong diễn tập. Đồng thời bố trí, cử cán bộ tham gia đúng, đủ thành phần theo quy định. Lưu ý trong quá trình chuẩn bị diễn tập và diễn tập không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ điều hành công việc thường xuyên của đơn vị.

Đối với lực lượng vũ trang của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có nhiệm vụ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức làm công tác chuẩn bị diễn tập; phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh xây dựng Kế hoạch diễn tập; tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các nội dung của Kế hoạch. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các đơn vị của Quân khu 4 xây dựng kịch bản, phương án thực binh đánh địch, phương án bắn đạn thật tại thao trường; phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với TX Cửa Lò huy động các phương tiện, nhân lực tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển…

Đối với Công an tỉnh, triển khai Kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các khu vực diễn tập, đảm bảo an toàn phòng cháy trước, trong và sau diễn tập. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành thực hiện nội dung theo Kế hoạch diễn tập đã được giao. Đối với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ban Đảng, Ủy ban MTTQ và tổ chức đoàn thể cấp tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm các Quyết định phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ tỉnh; triển khai toàn diện các mặt công tác chuẩn bị và diễn tập đúng quy định theo chức năng của ban, ngành; tham gia diễn tập đúng thành phần, số lượng. Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức đoàn thể và nhân dân tham gia diễn tập đảm bảo an ninh, an toàn. Phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập, đồng thời chỉ đạo các ban Đảng, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể ở các huyện chuẩn bị và thực hành diễn tập theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngay sau hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tham gia diễn tập quán triệt các nội dung và kế hoạch triển khai tổ chức chặt chẽ, đúng tiến độ.

PT (Baonghean.vn)

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 536
  • Trong tuần: 4 240
  • Trong tháng: 14 805
  • Tất cả: 93313
Đăng nhập