image banner
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: họp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quý 2, triển khai nhiệm vụ quý 3
Lượt xem: 60

Chiều ngày 20/6/2022, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Quý II, triển khai nhiệm vụ Quý III. Đồng chí lê Thị Hồng Khanh- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng thời nghe báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Đề án số 02- ĐA/ĐUK ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và bàn một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Toàn cảnh Hội nghị 

Tại hội nghị, các ý kiến thống nhất đánh giá kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2022, nổi bật là: Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành 01 chương trình, 01 quy định, 03 kế hoạch, 01 Chỉ thị góp phần thực hiện  tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ; Xây dựng và hoàn thành các nội dung Chương trình đề ra; Thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng, xây dựng chương trình  kiểm tra, giám sát năm 2022; Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, chi bộ, ủy ban kiểm tra cơ sở xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; Chỉ đạo, hướng dẫn, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên theo đúng thẩm quyền quy định; Giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh, đơn thư tố cáo tổ chức đảng viên theo thẩm quyền quy định; Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Kiểm tra hai cấp trong Đảng bộ. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát trong 6 tháng đầu năm 2022 vẫn còn có một số hạn chế, khuyết điểm như: cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra  Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao; Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở chưa chủ động phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tổ chức đảng, đảng viên, hầu hết chưa kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Còn có đảng viên vi phạm pháp luật phải đình chỉ sinh hoạt, phải xử lý kỷ luật.

Trên cơ sở nhìn nhận những hạn chế, hội nghị đã bàn bạc, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là: Tiếp tục chỉ đạo cấp ủy cơ sở quán triệt, thực hiện Quy định số 22- QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; Kết luận số 34- KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 02- ĐA/ĐUK về Nâng cao chất lượng kiểm tra dấu hiệu vi phạm tổ chức đảng, đảng viên. Thực hiện và chỉ đạo cơ sở thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng; nhất là phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm tổ chức đảng, đảng viên. Giám sát cấp ủy viên cùng cấp; Tăng cường kiểm tra đột xuất tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính. Xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giải quyết tốt đơn thư tố cáo; khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã đánh giá 01 năm thực hiện Đề án số 02- ĐA/ĐUK, ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2021 - 2025”.

                                              Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 353
  • Trong tuần: 3 616
  • Trong tháng: 16 267
  • Tất cả: 120745
Đăng nhập