image banner
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề "Chuyển đổi số - từ nhận thức đến hành động"
Lượt xem: 116

Chiều ngày 11/5/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề "Chuyển đổi số - từ nhận thức đến hành động". Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 170 điểm cầu cơ sở với sự tham gia của 6.196 cán bộ, đảng viên trong Khối. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm ở tầng 5 cơ quan Đảng ủy Khối có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Chi - UVBTVTU, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ban Thường vụ các đoàn thể; Bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở;  Cán bộ, chuyên viên Cơ quan Đảng uỷ Khối.

 

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chu Bá Long - Phó bí thư Đảng ủy Khối đã khẳng định: Chuyển đổi số là một xu thế tất yếu khách quan trong mọi lĩnh vực và trên phạm vi toàn cầu trong giai đoạn hiện nay. Với tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số, Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số là để giúp cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên trong Khối có nhận thức sâu sắc, toàn diện về chuyển đổi số để kịp thời có các hành động thiết thực, đột phá và hiệu quả hơn góp phần vào quá trình chuyển đổi số chung của tỉnh nhà.

 

Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Tiến - Phó Cục trưởng Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trực tiếp báo cáo chuyên đề "Chuyển đổi số - Từ nhận thức đến hành động", trong đó đã phân tích sâu về vai trò của chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với sự phát triển của đất nước và các địa phương, trong đó có Nghệ An, chia sẻ bài học chuyển đổi số ở một số quốc gia đã chuyển đổi thành công; lý giải sự cần thiết chuyển đổi số ở cấp độ địa phương, chỉ ra một số sai lầm và nhấn mạnh tầm quan trọng, vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số, đồng thời cần lựa chọn nội dung, lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng lộ trình và áp dụng thí điểm, thử nghiệm…… Đồng chí báo cáo viên cũng nhấn mạnh chuyển đổi số không chỉ là chuyển đổi công nghệ mà quan trọng hơn là chuyển đổi về tư duy, cách làm và nội dung chính sách để kịp thời có các hành đồng thiết thực, đột phá và hiệu quả hơn nhằm tổ chức lại và duy trì các hoạt động của mình thích ứng với trạng thái bình thường mới.

Đồng chí Nguyễn Phú Tiến - Phó Cục trưởng Cục Tin học hoá báo cáo chuyên đề "Chuyển đổi số - từ nhận thức đến hành động"

Trong phần kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định: Chuyển đổi số là quá trình khách quan, mở ra cơ hội cho tất cả các quốc gia. Quốc gia nào, địa phương nào nào nắm bắt được cơ hội thì sẽ thành công. Để kịp thời nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Khối các cơ quan tỉnh cần thống nhất một số quan điểm: (1) Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số. Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức và con người là trung tâm của chuyển đổi số; (2) Thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số nên người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị phải sẵn sàng chấp nhận và thử nghiệm cái mới một cách có kiểm soát; hình thành văn hóa chấp nhận và thử nghiệm cái mới; làm điểm, làm nhanh, sau đó đánh giá và nhân rộng;  (3). Bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt; (4). Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số trong các cơ quan cấp tỉnh.

 Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - UVBTVTU, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu bế mạc hội nghị

Với quan điểm đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy cơ sở tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

 (1). Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của người đứng đầu là đặc biệt quan trọng. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực mình phụ trách; chủ động, tiên phong, đi đầu, sáng tạo trong triển khai các giải pháp chuyển đổi số gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ cơ quan đơn vị; trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát.

  (2). Các cấp ủy cơ sở xác định, chủ động bàn và lãnh đạo cơ quan đơn vị triển khai các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin, bước đầu chuyển đổi số theo từng lĩnh vực mà ngành phụ trách. Triển khai bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyển đổi số cho cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; chủ động, tiên phong sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số và dẫn dắt quá trình chuyển đổi số; đào tạo, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng áp dụng công nghệ số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị và các cán bộ chuyên trách về CNTT phù hợp với vị trí đảm nhiệm nhằm tạo lực lượng nòng cốt, lan tỏa kiến thức, kỹ năng phục vụ chuyển đổi số.

(3). Đối với Đảng ủy Khối, xác định quyết liệt trong lãnh đạo và thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng đảm bảo quy định. Thực hiện ứng dụng công nghệ số vào hoạt động chuyên môn, chỉ đạo sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ chuyên đề về nội dung này. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong chỉ đạo điều hành, thông tin, báo cáo, cập nhật sao lưu dữ liệu, quản lý cán bộ đảng viên. Kiểm tra đánh giá chuẩn hóa và số hóa các quy trình nghiệp vụ trên môi trường số đảm bảo liên thông thông suốt giữa đảng ủy khối với các đảng ủy, chi bộ trực thuộc.

Hội nghị chuyên đề "Chuyển đổi số - từ nhận thức đến hành động" chính là việc thực hiện nhiệm vụ đầu tiên trong 6 nhiệm vụ được đề ra trong nội dung tạo nền móng để thực hiện chuyển đổi số (bao gồm: Chuyển đổi nhận thức; Kiến tạo thể chế; phát triển hạ tầng số; Phát triển nền tảng số; Tạo lập niềm tin, bảo đảm an ninh an toàn mạng; Hợp tác quốc tế). Với hội nghị này, Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi nhận thức của các cấp ủy, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về chuyển đổi số, từ đó xác định lộ trình riêng, thích hợp với mình.

Các điểm cầu tại cơ sở

Điểm cầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Điểm cầu Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh

Điểm cầu Kho bạc Nhà nước tỉnh

Điểm cầu Sở Giao thông vận tải

Điểm cầu Chi bộ Ban quản lý Khu di tích Truông Bồn (trực thuộc Đảng bộ Tỉnh đoàn)

Kim Dung (Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối)

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 386
  • Trong tuần: 5 208
  • Trong tháng: 13 709
  • Tất cả: 72722
Đăng nhập