image banner
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: tiếp tục chỉ đạo kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm
Lượt xem: 68

Sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án số 02- ĐA/ĐUK ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, giai đoạn 2021- 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án), Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh đã đạt được những kết quả ban đầu đáng kể.

Gắn với quán triệt Quy định số 22- QĐ/TW ngày 28/7/2021 quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quán triệt Đề án cho các đồng chí cấp ủy viên, y viên UBKT đảng ủy cơ sở, chi ủy viên chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở triển khai, thực hiện Đề án; nhiều cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án phù hợp tình hình của từng đơn vị.

Đồng chí Lê Thị Hồng Khanh - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và  Đề án số 02- ĐA/ĐUK ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kết quả nổi bật trong quá trình triển khai Đề án đó là nhận thức của cấp ủy, đảng viên về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên; nhiều nơi đổi mới cách thức khảo sát, phát hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên theo thẩm quyền, nhất là tăng cường giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên, phân công cán bộ, chuyên viên theo dõi các tổ chức cơ sở đảng tham dự hội nghị sơ kết, tổng kết công tác xây dựng đảng 6 tháng, hàng năm; định kỳ dự sinh hoạt hoạt cấp ủy, chi bộ. Cấp ủy cơ sở phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 13- CT/TU ngày 5/7/2017 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Quy định 08- QĐ/TU ngày15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá sinh hoạt chi bộ thông qua đó nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên..., có một số đơn vị thực hiện tốt như: Đảng ủy Ban tổ chức Tỉnh uỷ, Chi bộ sở Du lịch, sở Tài nguyên và Môi trường… Đồng thời tăng cường công tác giám sát thường xuyên, phối hợp tốt với Thanh tra nhân dân, thanh tra chuyên môn nắm bắt thông tin, dư luận liên quan cán bộ, đảng viên. Một số đơn vị thông qua thông tin đơn thư, dư luận, thông tin từ các cơ quan chức năng nắm tình hình để phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối xây dựng bảng chấm điểm, xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, lấy tiêu chí kiểm tra dấu hiệu vi phạm tổ chức đảng, đảng viên làm căn cứ đánh giá xếp loại hàng năm. Cấp ủy hai cấp quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảm bảo số lượng, chất lượng (Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối 5/5 ủy viên, 40 UBKT đảng ủy cơ sở 145 ủy viên, 23 chi ủy viên chi bộ) đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của Đảng bộ.

Từ thay đổi về nhận thức, bước đầu cấp ủy, y ban kiểm tra hai cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên theo thẩm quyền, từ tháng 5/2021 đến nay đã tiến hành kiểm tra 06 tổ chức đảng, 08 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra bao gồm: việc quán triệt, triển khai và tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và 2020-2022; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của chi bộ; việc xây dựng và thực hiện chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát của chi bộ; việc lãnh đạo cán bộ đảng viên người đứng đầu cơ quan chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; việc xây dựng, thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng thực hiện chương trình kiểm tra giám sát hàng năm; trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên; việc thực hiện Ch thị 10-CT/TW, Chỉ thị 13-CT/TU, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc quản lý đảng viên, kiểm tra, rà soát hồ sơ đảng viên và kiểm tra trách nhiệm của Bí thư người đứng đầu cấp ủy.

Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo các tổ chức đảng viên xây dựng kế hoạch khắc phục các vi phạm, khuyết điểm theo Thông báo kết luận kiểm tra của cấp có thẩm quyền góp phần ổn định hình tư tưởng, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá việc chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Đề án của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ hai cấp trong Đảng bộ chưa thật quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Một số cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức triển khai thực hiện Đề án. Kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra 2 cấp còn hạn chế; hầu hết cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở chưa chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra, nhất là về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên, đạo đức công vụ và 19 điều đảng viên không được làm. Một số Ủy ban Kiểm tra  Đảng ủy cơ sở còn lúng túng trong việc phát hiện và tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Để khắc phục những hạn chế đó, đảm bảo việc thực hiện Đề án thực sự có hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu thời gian tới cấp ủy, ủy ban hai cấp cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, tư tưởng của cấp ủy và đảng viên về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem đó là một việc làm tốt, mang tính nhân văn để kịp thời răn đe, cảnh tỉnh, ngăn ngừa các vi phạm; chú trọng xây dựng chế tài xử lý vi phạm trong khuôn khổ của pháp lý, quy định của Đảng; phát huy công tác phối hợp với các ban và cơ quan, đơn vị liên quan để nắm bắt thông tin và kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời ngăn ngừa vi phạm, góp phần thực hiện hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và của từng cơ quan, đơn vị./.

ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHỐI

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 320
  • Trong tuần: 3 583
  • Trong tháng: 16 234
  • Tất cả: 120712
Đăng nhập