image banner
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính của Đảng bộ
Lượt xem: 207

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh là cấp ủy cấp trên cơ sở, có 63 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với hơn 5.000 đảng viên và gần 7.000 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong khối các cơ quan cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Có vị trí, vai trò trách nhiệm quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan mạnh và đoàn thể khối vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết 05- NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2030” tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh xác định cải cách hành chính là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ. Vì vậy, ngay sau Đại hội, ngày 3/2/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Quyết định số 65-QĐ/ĐUK về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong đó tập trung nội dung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Ngày 12/4/2021, ban hành Nghị quyết số 02- NQ/ĐUK về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trong các cơ quan cấp tỉnh” và thực hiện Nghị quyết 05- NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2030”. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cường chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh quán triệt chuyên đề về Cải cách hành chính tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Ngày 16/02/2022, đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết về cải cách hành chính cho hơn 700 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ, Nghị quyết do đồng chí Lê Ngọc Hoa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp quán triệt, tại hội nghị đồng chí đã làm rõ các nội dung lý do ban  hành Nghị quyết, quan điểm, mục tiêu, 6 yêu cầu, 9 nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết đề ra, đồng thời đồng chí làm rõ thực trạng công tác cải cách hành chính tại một số cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Cán bộ, đảng viên chi bộ Cơ quan ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia Hội nghị trực tuyến về triển khai, học tập Nghị quyết 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) do Đảng ủy Khối tổ chức

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05- NQ/TU, trong đó tập trung các nội dung: Chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối xây dựng Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ban. Bám sát chức năng nhiệm vụ, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và các đoàn thể Khối để chủ động trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở. Chú trọng triển khai chủ đề năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu" và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/TU của Tỉnh ủy về "Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030". Tập trung tuyên truyền, chỉ đạo quyết liệt, tăng cường kiểm tra, giám sát, thay đổi mạnh mẽ ý thức, phương thức làm việc, có sản phẩm, kết quả cụ thể về công tác cải cách hành chính. Đổi mới, sắp xếp tổ chức đảng tại cơ sở phù hợp, thống nhất, đồng bộ. Ban hành bộ thủ tục hành chính đảng; Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát đảm bảo đúng quy định. Trong thực hiện nhiệm vụ cần phát hiện đúng, thông tin chính xác, thuyết phục, công tâm, khách quan, chính trực, nghiệp vụ vững vàng; thời gian nhanh gọn, đảm bảo hiệu quả. Tham mưu hình thức kiểm tra, giám sát trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên; kế hoạch kiểm tra đột xuất; chế tài, cách thức xử lý đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm cải cách hành chính. Tăng cường nắm bắt thông tin, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan liên quan,…đồng thời Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; đưa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính thành một nội dung trong các kỳ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong vận động đoàn viên, hội viên thực hiện cải cách hành chính. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; tập trung chuyển đổi số. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất đối với tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo và thực thi nhiệm vụ; xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên theo thẩm quyền vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính,…đồng thời phối hợp tốt với các ban, Văn phòng Tỉnh ủy; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành, thị ủy để thực hiện tốt Chương trình hành động số 29- Ctr/ĐUK ngày 03/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05- NQ/TU đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030./.

 

Hồng Khanh

(Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối)

 

 

 

 

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 531
  • Trong tuần: 4 235
  • Trong tháng: 14 800
  • Tất cả: 93308
Đăng nhập