image banner
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Hướng dẫn sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù
Lượt xem: 123

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên, ngày 20/02/2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối ban hành Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK để triển khai tại Đảng bộ Khối.

Để triển khai chủ trương của cấp trên phù hợp với tình hình thực tiễn tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đối với sinh hoạt đảng trực tuyến, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện thí điểm tại đảng bộ cơ sở, chi bộ có trên một nửa số đảng viên do điều kiện công tác có tính chất đặc thù như đảng viên công tác, sinh sống phân tán trên địa bàn rộng, có khoảng cách xa về địa lý do trụ sở làm việc tại nhiều huyện, tỉnh khác nhau; đảng viên công tác không thường xuyên, liên tục tại cùng một địa điểm, không thể sinh hoạt trực tiếp cùng một địa điểm thì tiến hành sinh hoạt trực tuyến.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lựa chọn 05 đơn vị: Đảng bộ Cục Thuế; Chi bộ Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng VI; Chi bộ Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng Khu IV; Chi bộ Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi IV, Chi bộ Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Bắc Trung Bộ để triển khai thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến.

Đối với sinh hoạt theo tổ đảng, căn cứ tính chất, số lượng đảng viên của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, có 03 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế đủ điều kiện (trên 50 đảng viên) lựa chọn hình thức sinh hoạt đảng theo tổ đảng, bao gồm: Chi bộ Chi cục Thuế Bắc Vinh - trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Nghệ An (có 63 đảng viên); Chi bộ Chi cục Thuế Khu vực Sông Lam I - trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Nghệ An (có 56 đảng viên); Chi bộ Chi cục Thuế Khu vực Sông Lam II - trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Nghệ An (có 53 đảng viên).

Bám sát Hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu việc thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt (bao gồm cả sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt của các tổ chức đảng trực thuộc) chỉ thực hiện đối với những nơi có đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin; được kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến; trong trường hợp tất cả đảng viên của tổ chức đảng không thể tập trung tại cùng một địa điểm thì thực hiện sinh hoạt đảng trực tuyến đối với toàn thể đảng viên. Về số lần sinh hoạt trực tuyến, các Đảng bộ cơ sở có tính chất đặc thù được áp dụng không quá 01 lần trong năm; chi bộ có tính chất đặc thù được áp dụng không quá 03 lần trong năm; chi bộ thí điểm sinh hoạt đảng theo tổ đảng thay cho sinh hoạt toàn thể chi bộ được áp dụng không quá 03 lần trong năm.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng hướng dẫn nội dung, cách thức tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến, sinh hoạt đảng theo tổ đảng phải thực hiện đầy đủ bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương; bao gồm cả những nội dung không thực hiện trong sinh hoạt đảng trực tuyến và sinh hoạt đảng theo tổ đảng.

Để triển khai có hiệu quả Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành được phân công phụ trách tại các tổ chức cơ sở đảng chọn thí điểm sinh hoạt Đảng trực tuyến, chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng tổ chức thực hiện, các chuyên viên được phân công theo dõi bám sát, hướng dẫn và tổng hợp kết quả thực hiện các đơn vị do mình phụ trách; Thường trực Đảng ủy Khối phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ phụ trách cơ sở và cán bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tham dự sinh hoạt đảng trực tuyến. Ngay sau khi kết thúc, các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tham gia góp ý, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, kinh nghiệm của buổi họp, sinh hoạt trực tuyến; yêu cầu đảng ủy, chi bộ 05 đơn vị được lựa chọn thí điểm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện thí điểm việc sinh hoạt đảng tại chi bộ, đảng bộ theo các hình thức phù hợp; thực hiện đúng nguyên tắc sinh hoạt đảng, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả theo các quy định của Đảng; đăng ký lịch sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ trực tuyến và sinh hoạt các tổ đảng để Đảng ủy Khối tham dự; yêu cầu Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổng hợp lịch sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt các tổ đảng triển khai thí điểm, báo cáo để Thường trực Đảng ủy Khối phân công cán bộ tham dự.

Cũng theo Hướng dẫn 08, hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện chủ trương thí điểm, đồng thời tổng kết, rút kinh nghiệm vào quý II năm 2025.

Trần Thị Lệ Thoa (Ban Tổ chức Đảng ủy khối)

 

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 699
  • Trong tuần: 16 120
  • Trong tháng: 50 545
  • Tất cả: 305440
Đăng nhập