image banner
Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh Nghệ An Khoá VI, nhiệm kỳ 2012-2017
Lượt xem: 247

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

TỈNH NGHỆ AN

***

Số:01 CT/DCT
TP Vinh, ngày 28 tháng 5 năm 2012


CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh Nghệ An

Khoá VI, nhiệm kỳ 2012-2017.

---

- Căn cứ Điều lệ và Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2012-2017.

Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2012-2017 xây dựng chương trình công tác toàn khóa với những nội dung sau:


I. CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM:


1. Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Đoàn:


1.1. Tiếp tục thực hiện chương trình hành động của thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2010-2015, lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020.

1.2. Xây dựng chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đoàn các cấp, tập trung trọng tâm thực hiện Nghị quyết ĐH Đoàn Khối khóa VI và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ X.

2. Ban hành các chủ trương công tác mới:


2.1. Ban hành Nghị quyết về một số giải pháp chấn chỉnh hoạt động công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên khối các cơ quan Tỉnh”.

2.2. Ban hành Nghị quyết về “Đoàn viên công chức trẻ tham gia cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay”.

2.3. Ban hành Nghị quyết về “Đoàn viên công chức trẻ nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, xây dựng ý thức đạo đức công vụ trong giai đoạn hiện nay”.


3. Chương trình, kế hoạch:


3.1. Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh khóa VI.

3.2. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI.

3.3. Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII.

3.4. Kế hoạch kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015).

3.5. Kế hoạch kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016).

3.6. Kế hoạch kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


4. Quy chế:


4.1. Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đoàn khối khóa VI.

4.2. Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đoàn khối khóa VI.5. Các công việc khác:


5.1. Bầu Ban Thường vụ Đoàn khối khóa VI, bầu Phó Bí thư, bầu ủy viên Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn khối khóa VI; bầu bổ sung các chức danh khi khuyết.

5.2. Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ BCH, Ban Thường vụ Đoàn Khối khóa VI.

5.3. Đề án tổ chức Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh lần thứ VII.

5.4. Thảo luận đề cương và dự thảo báo cáo của BCH Đoàn Khối khóa VI tại Đại hội Đoàn Khối lần thứ VII.

5.5. Thông qua đề án nhân sự BCH Đoàn Khối khóa VII và Đề án Đại biểu dự Đại hội Đoàn Khối lần thứ VII.

5.6. Sơ, tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên; quyết định chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên hàng năm.


II. CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ:


1. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ I (Quý II/2012):

- Bầu Ban Thường vụ Đoàn Khối khóa VI.

- Bầu Phó Bí thư Đoàn Khối khóa VI.

- Bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nghiệm UBKT Đoàn Khối khóa VI.

2. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ II (Quý II/2012):

- Phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên BCH, BTV Đoàn Khối khóa VI.

- Cho ý kiến vào Dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đoàn Khối khóa VI.

- Cho ý kiến vào Dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Đoàn Khối khóa VI.

- Cho ý kiến về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh khóa VI.

- Lấy ý kiến về ban hành Nghị quyết “ một số giải pháp chấn chỉnh hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Khối các cơ quan Tỉnh”

- Triển khai kế hoạch Tình nguyện hè năm 2012, tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội.

- Bàn kế hoạch tập huấn cán bộ Đoàn năm 2012

3. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ III (Quý III/2012):

- Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2012; nhiệm vụ phương hướng 6 tháng cuối năm.

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/2012.

- Ban hành Nghị quyết “ một số giải pháp chấn chính hoạt động công tác Đoàn và PTTN khối các cơ quan Tỉnh”

- Bàn Nghị quyết về “ Đoàn viên công chức trẻ nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, xây dựng ý thức đạo đức công vụ trong giai đoạn hiện nay”.

- Cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tuyên dương các em học sinh giỏi "Con ngoan - Trò giỏi - Cháu Bác Hồ kính yêu" trong Đảng bộ.

- Thông qua chương trình tham gia Liên hoan điển hình TNTT tại Ninh Thuận

4. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ IV (Quý IV/2012):

- Cho ý kiến vào Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

- Cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Đại hội các TCCS Đoàn nhiệm kỳ 2012-2014.

- Ban hành Nghị quyết về “ Đoàn viên công chức trẻ nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, xây dựng ý thức đạo đức công vụ trong giai đoạn hiện nay”.

- Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012; quyết định chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2013.

5. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ V (Quý I/2013):

- Triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2013

- Cho ý kiến vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI.

- Lấy ý kiến Ban hành Nghị quyết về “Đoàn viên công chức trẻ tham gia cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay”.

- Thông qua kế hoạch tổ chức diễn đàn thanh niên với công tác Cải cách hành chính.

- Quán triệt Nghị quyết ĐH Đoàn các cấp.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng xuân năm 2013.

- Cho ý kiến vào kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2013.

6. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ VI (Quý II/2013):

- Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và chất lượng đoàn viên Khối các cơ quan tỉnh.

- Tổ chức diễn đàn thanh niên với công tác Cải cách hành chính.

- Ban hành Nghị quyết về “Đoàn viên công chức trẻ tham gia cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay”.

- Bàn và thông qua kế hoạch tổ chức Hội thi “đạo đức công vụ”

- Cho ý kiến vào kế hoạch hoạt động hè tình nguyện năm 2013.

7. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ VII (Quý III /2013):

- Bàn và tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn năm 2013

- Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2013

- Cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch Tuyên dương các em học sinh giỏi "Con ngoan - Trò giỏi - Cháu Bác Hồ kính yêu" trong Đảng bộ.

8. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ VIII (Quý IV/2013):

- Bàn kế hoạch kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2013.

- Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013; quyết định chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014.

9. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ IX (Quý I/2014):

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng xuân năm 2014.

10. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ X (Quý II/2014):

- Cho ý kiến vào kế hoạch hoạt động hè tình nguyện năm 2014.

- Bàn chỉ đạo Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2014-2017

- Bàn kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh (22/9/1954-22/9/2014).

11. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XI ( Quý III/2014)

- Tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2012-2017.

- Bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ.

- Cho ý kiến về Đề án nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng tại các tổ chức cơ sở Đoàn.

- Thông qua chương trình tham gia Liên hoan điển hình Thanh niên tiên tiến.

- Cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch Tuyên dương các em học sinh giỏi "Con ngoan - Trò giỏi - Cháu Bác Hồ kính yêu" trong Đảng bộ năm 2014.

- Tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh (22/9/1954-22/9/2014)

12. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XII (Quý IV/2014)

- Ban hành Đề án “nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng tại các tổ chức cơ sở Đoàn

- Bàn kế hoạch tập huấn cán bộ Đoàn năm 2014

- Bàn kế hoạch kiểm tra cơ sở.

- Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014; quyết định chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015.

- Bàn các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam

13. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XIII (Quý I/2015)

- Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết: các giải pháp chấn chính hoạt động Đoàn và PTTN Khối các cơ quan tỉnh”.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam

- Cho ý kiến vào kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2015.

14. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XIV (Quý II/2015)

- Cho ý kiến vào kế hoạch hoạt động hè tình nguyện năm 2015.

- Sơ kết Nghị quyết:“Đoàn viên công chức trẻ nâng cao chất lượng tham mưu, trách nhiệm thực thi công vụ trong giai đoạn hiện nay”.

15. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XV (Quý III/2015)

- Cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch Tuyên dương các em học sinh giỏi "Con ngoan - Trò giỏi - Cháu Bác Hồ kính yêu" trong Đảng bộ năm 2015.

- Bàn kế hoạch và tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn năm 2015

- Tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội đảng các cấp

16. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XVI (Quý IV/2015)

- Sơ kết Nghị quyết về “đoàn viên công chức trẻ tích cực tham gia cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay”.

- Cho ý kiến vào Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/3/1931-26/3/2016)

- Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015; quyết định chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016.

17. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XVII (Quý I/2016)

- Cho ý kiến vào Chương trình hành động của Đoàn thanh niên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng xuân năm 2016.

- Phân công nhiệm vụ tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/3/1931-26/3/2016)

18. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XVIII (Quý II/2016)

- Cho ý kiến vào kế hoạch hoạt động hè tình nguyện năm 2016.

- Bàn kế hoạch tổ chức thi Cán bộ Đoàn giỏi

- Tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn giỏi gắn với tập huấn cán bộ Đoàn

19. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XIX (Quý III/2016)

- Thảo luận xây dựng Đề cương báo cáo chính trị của BCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh khoá V tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2017-2022.

- Thông qua Đề án và kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2017-2022

- Thảo luận dự thảo báo cáo báo cáo chính trị của BCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh khoá V tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2017-2022(lần 1).

- Thông qua Kế hoạch thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội.

20. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XX (Quý IV/2016)

- Thảo luận dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh khoá VI tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2017-2022(lần 2)

- Thông qua đề án nhân sự BCH và Đề án Đại biểu dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2017-2022.

- Thảo luận góp ý dự thảo báo cáo của BCH Tỉnh đoàn khoá XVI tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Nghệ An khoá XVII.

- Giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đoàn khối khóa VII

- Quyết định thời gian, chương trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2017-2022.

21. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XXI (Quý I/2017)

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng xuân năm 2017.

- Phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đoàn khối khóa VII

- Thống nhất phương án nhân sự tham gia BCH Đoàn khối khóa VII


Chương trình làm việc của BCH Đoàn Khối nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã được Hội nghị BCH Đoàn Khối phiên thứ II thông qua. BCH Đoàn Khối giao cho ban Thường vụ Đoàn Khối căn cứ chương trình này chuẩn bị nội dung các kỳ họp. Các nội dung liên quan đến công tác nhân sự được đưa vào các kỳ họp thích hợp. Trong quá trình thực hiện, tùy tình hình nhiệm vụ cụ thể, BCH Đoàn Khối sẽ xem xét, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu công việc và thực tiễn./.Nơi nhận:

- TT Tỉnh đoàn;

- TT Đảng ủy;

- Các đ/c UVBCH;

- Lưu VP.


TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Nguyễn Văn Thanh


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 398
  • Trong tuần: 3 661
  • Trong tháng: 16 312
  • Tất cả: 120790
Đăng nhập