image banner
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 342

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH NGHỆ AN

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tập thể

- Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối về công tác thanh thiếu niên theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các hoạt động:

Tổ chức, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện và sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Tỉnh đoàn;

+ Tham gia giám sát, phản biện xã hội; xây dựng tổ chức đảng, cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội trong Đảng bộ Khối;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Thường vụ Đảng ủy Khối giao.

2. Cá nhân

a) Bí thư

Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối về công tác Đoàn và phong trào thanh niên; chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở cơ sở.

Trực tiếp phụ trách: (1) Công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật; (2) Phối hợp với các cấp uỷ, cơ quan, đoàn thể nơi có tổ chức đoàn để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên; (3) Chuẩn bị nội dung làm việc định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối; chuẩn bị nội dung và điều hành các kỳ họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An; (4) Tổ chức quán triệt, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Đoàn cấp trên; (5) Phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

b) Phó Bí thư

Chịu trách nhiệm trước Bí thư Đoàn Khối về nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp phụ trách: (1) Công tác văn phòng, kiểm tra, giám sát, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động các cụm thi đua; (2) Quản trị các trang mạng xã hội của Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh, thực hiện công tác tuyên truyền các hoạt động của Tuổi trẻ Khối; (3) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bí thư Đoàn Khối giao.

II. NHÂN SỰ ĐOÀN KHỐI

1. Đồng chí Nguyễn Công Minh

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn Khối

SĐT: 0947257726

2. Đồng chí Nguyễn Hồ Mạnh

Chức vụ Phó Bí thư Đoàn Khối

SĐT: 0944631072

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 427
  • Trong tuần: 3 690
  • Trong tháng: 16 341
  • Tất cả: 120819
Đăng nhập