image banner
Hướng dẫn tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng.
Lượt xem: 157

HƯỚNG DẪN

NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG

Công tác tặng Huy hiệu Đảng được thực hiện theo Hướng dẫn số 06 -HD/TU ngày 24/7/2012 "Hướng dẫn tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng" của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (10 trang);

Một số nội dung cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn, đối tượng tặng Huy hiệu Đảng:

Những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng (tính từ ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định kết nạp, nếu không còn lưu giữ được quyết định kết nạp thì lấy ngày vào Đảng ghi trong thẻ đảng viên) thì được tặng Huy hiệu Đảng.

Tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên bị kỷ luật về Đảng từ hình thức cảnh cáo trở lên thì chưa được xét tặng; sau 6 tháng (đối với kỷ luật cảnh cáo), 1 năm (đối với kỷ luật cách chức), nếu sửa chữa tốt khuyết điểm sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng.

Đảng viên bị bệnh nặng có thể được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định.

II. Thẩm quyền, quy trình xét tặng Huy hiệu Đảng (áp dụng cho cả truy tặng)

1. Đảng viên:

Đảng viên có đủ 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng phô tô thẻ đảng viên và làm tờ khai đề nghị chi bộ xét; đảng viên mất Huy hiệu Đảng làm bản tường trình nói rõ lý do bị mất Huy hiệu Đảng (đối với đảng viên đã hy sinh, từ trần thì người thân trong gia đình làm tờ khai) đề nghị chi bộ xem xét.

Không tặng Huy hiệu Đảng ở các mức thấp hơn đối với những đảng viên đã nhận Huy hiệu Đảng có số năm tuổi đảng cao hơn.

Đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời khi đủ tiêu chuẩn được tặng Huy hiệu Đảng. Đảng viên làm tờ khai, báo cáo chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời nhận xét vào tờ khai, sau đó đảng viên báo cáo với chi bộ nơi sinh hoạt chính thức xét, tặng Huy hiệu Đảng.

Đảng viên có đủ tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu Đảng nhưng chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ khác, thì tổ chức đảng nơi đảng viên chuyển đi xét tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên trước khi làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng.

2. Chi bộ: Xét, nếu đảng viên có đủ tiêu chuẩn nêu trên thì đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất hoặc truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đã hy sinh, từ trần.

3. Cấp uỷ cơ sở:

- Xét đề nghị của chi bộ và báo cáo, đề nghị cấp uỷ cấp trên trực tiếp xét danh sách đảng viên đề nghị tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng bị hỏng, mất và truy tặng Huy hiệu Đảng.

- Tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng. Quản lý sổ tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng của đảng bộ, chi bộ cơ sở.

- Thu hồi Huy hiệu Đảng của đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng, gửi lên cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng.

4. Huyện uỷ và tương đương:

- Xét, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên, cấp lại Huy hiệu Đảng bị hỏng, mất và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đã hy sinh, từ trần.

- Quản lý sổ tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng của đảng bộ.

- Phân công cấp uỷ viên dự và trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên (theo hướng dẫn).

- Theo dõi, quản lý Huy hiệu Đảng do cấp dưới đã thu hồi và gửi lên Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

5. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ:

- Tổng hợp, thẩm định danh sách đề nghị tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng bị hỏng, mất và danh sách truy tặng Huy hiệu Đảng của các đơn vị đề nghị; trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định.

Sau khi có quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ghi số Huy hiệu Đảng vào danh sách đảng viên, ghi giấy chứng nhận vào sổ tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng của đảng bộ, giao Huy hiệu Đảng cùng quyết định và giấy chứng nhận tặng, truy tặng Huy hiệu đảng cho cấp uỷ cấp trên cơ sở và cấp uỷ cơ sở để kịp thời tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng theo từng đợt trong năm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp uỷ cấp dưới thực hiện quy định về tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng.

- Quản lý danh sách tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng của đảng bộ.

- Quản lý Huy hiệu Đảng do cấp dưới đã thu hồi và gửi lên.

- Hằng năm sơ kết công tác xét tặng Huy hiệu Đảng để rút kinh nghiệm và báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).

6. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:

Trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng bị hỏng, mất cho đảng viên; truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đã hy sinh, từ trần (Quyết định chung và quyết định đối với cá nhân đảng viên).

- Sau khi nhận được quyết định tặng Huy hiệu Đảng, cấp ủy cơ sở tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên (việc trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đã từ trần được trao cho đại diện gia đình tại buổi lễ hoặc tổ chức tại gia đình đảng viên).

+ Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng thì đại diện cấp ủy cơ sở nơi sinh hoạt trao tặng

+ Huy hiệu 50, 55, 60 năm tuổi Đảng thì đại diện cấp ủy cấp trên cơ sở trao tặng

+ Những đồng chí được tặng Huy hiệu 65, 70 năm tuổi Đảng, mời đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Tỉnh uỷ viên phụ trách, theo dõi đơn vị); Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng mời đại diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (mời đồng chí UVBTV phụ trách hoặc theo dõi đơn vị) trực tiếp đến dự và trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Trường hợp đảng viên được tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trở lên, mời đại diện Thường trực Tỉnh uỷ; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đến dự và trao tặng Huy hiệu Đảng.

- Hình thức trang trí buổi lễ: Như buổi lễ kết nạp đảng viên nêu tại điểm 3.8, Hướng dẫn số 01 - HD/TW, với tiêu đề ""Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng"".

- Nội dung chương trình buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng gồm: Chào cờ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; đọc quyết định tặng Huy hiệu Đảng; đại diện cấp uỷ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên, phát biểu ý kiến (nhắc nhở đảng viên giữ gìn tư cách đảng viên, chấp hành quy định về sử dụng, bảo quản Huy hiệu Đảng); đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng phát biểu ý kiến và ký vào sổ tặng Huy hiệu Đảng của đảng bộ, chi bộ cơ sở; chào cờ, bế mạc.

- Thành phần tham dự buổi lễ là toàn bộ đảng viên, nếu đảng bộ cơ sở có đông đảng viên thì chủ yếu mời các đồng chí đảng viên của chi bộ nơi đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và các đồng chí (chi ủy) đại diện các chi bộ khác.

- Giá trị tặng phẩm kèm theo huy hiệu Đảng thực hiện theo Công văn số 1534 - CV/VPTW ngày 15/5/2012 "Hướng dẫn mức chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng" của Văn phòng Trung ương. Hướng dẫn số 06 -HD/TU ngày 24/7/2012 "Hướng dẫn tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng" của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 372
  • Trong tuần: 3 635
  • Trong tháng: 16 286
  • Tất cả: 120764
Đăng nhập