image banner
Hướng dẫn nghiệp vụ công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên.
Lượt xem: 106

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có Quy định số 1352 -QĐ/TU ngày 11/11/2011 "Về chế độ khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên" (Ban tổ chức Tỉnh uỷ có Công văn số 337-CV/BTC ngày 16/11/2011 ban hành kèm theo Hướng dẫn lập hồ sơ khen thưởng)

Trong quy định đề cập đầy đủ về thẩm quyền, điều kiện và số lượng tổ chức đảng và đảng viên được cấp ủy các cấp xét khen thưởng định kỳ, đột xuất; quy định các mức tiền thưởng kèm theo danh hiệu khen thưởng của cấp khen tương ứng; có một số nội dung cần chú ý như sau:

1. Thẩm quyền xét khen thưởng

a) Xét khen thưởng cho tổ đảng trực thuộc chi bộ; chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng uỷ cơ sở:

+ Chi bộ biểu dương tổ đảng trực thuộc có thành tích trong năm.

+ Đảng uỷ bộ phận biểu dương chi bộ trong đảng bộ bộ phận có thành tích trong năm.

+ Đảng uỷ cơ sở xét, quyết định công nhận chi bộ, đảng bộ bộ phận đạt "Trong sạch, vững mạnh" và tặng giấy khen cho những chi bộ, đảng bộ bộ phận đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu trong năm.

+ Ban thường vụ huyện uỷ và tương đương xét tặng giấy khen cho những chi bộ, đảng bộ bộ phận đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 3 năm liền.

+ Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xét tặng bằng khen cho những chi bộ, đảng bộ bộ phận đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 5 năm liền (trong đó có năm đã được ban thường vụ huyện uỷ và tương đương tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu).

b) Xét khen thưởng cho tổ chức cơ sở đảng:

+ Ban thường vụ huyện uỷ và tương đương xét quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng "Trong sạch, vững mạnh" và tặng giấy khen cho những TCCS đảng đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu trong năm.

+ Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xét tặng bằng khen cho những TCCS đảng đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 3 năm liền; xét tặng cờ cho những TCCS đảng đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 5 năm liền (trong đó có năm được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu).

c) Thẩm quyền xét khen thưởng đảng viên theo định kỳ

+ Cấp uỷ cơ sở xét tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn "Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu trong năm.

+ Ban thường vụ huyện uỷ và tương đương xét tặng giấy khen cho những đảng viên đạt tiêu chuẩn "Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 3 năm liền, trong đó có năm được cấp uỷ cơ sở tặng giấy khen "Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu.

+ Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xét tặng bằng khen cho những đảng viên đạt tiêu chuẩn "Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền; trong đó có năm được ban thường vụ huyện uỷ và tương đương tặng giấy khen

+ Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xét khen thưởng cho bí thư cấp uỷ cơ sở đảng giỏi (Gồm bí thư đảng uỷ cơ sở, bí thư chi bộ cơ sở) (đối với đảng bộ quân sự cấp huyện khen đồng chí phó bí thư đảng uỷ, vì đồng chí bí thư đảng uỷ quân sự địa phương do bí thư huyện, thành, thị uỷ kiêm nhiệm).

Ngoài việc xét khen thưởng đảng viên theo định kỳ nêu trên, các cấp uỷ đảng theo thẩm quyền thực hiện xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đột xuất cho đảng viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong các lĩnh vực.

2. Về số lượng tổ chức đảng và đảng viên được khen

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ quy định số lượng tổ chức đảng và đảng viên được khen do thẩm quyền khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với cấp ủy cơ sở và cấp trên sở tùy thuộc vào tình hình thực tế của mình, nhưng nói chung theo Hướng dẫn 07 -HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương, thì số lượng khen thưởng không quá 20% đối với tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh.

3. Về các mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu khen thưởng của cấp ủy, đã được quy định cụ thể (Quy định số 1352 -QĐ/TU ngày 11/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An)

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 406
  • Trong tuần: 3 669
  • Trong tháng: 16 320
  • Tất cả: 120798
Đăng nhập