image banner
Chức năng,nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 192

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH NGHỆ AN

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tập thể

- Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối về công tác công đoàn trong các hoạt động:

+ Tổ chức, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện và sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh;

+ Tham gia giám sát, phản biện xã hội; xây dựng tổ chức đảng, cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội trong Đảng bộ Khối;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Thường vụ Đảng ủy Khối giao.

2. Cá nhân

a) Chủ tịch

Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối về công tác công đoàn; chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo công tác công đoàn ở cơ sở.

Trực tiếp phụ trách: (1) Công tác tổ chức cán bộ, tài chính, kiểm tra giám sát; (2) Phối hợp với các cấp uỷ, cơ quan, đoàn thể nơi có tổ chức công đoàn viên chức để lãnh đạo công tác công đoàn cơ sở; (3) Quản trị trang fanpage và là người phát ngôn của Cơ quan Công đoàn Viên chức tỉnh; (4) Chuẩn bị nội dung làm việc định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối; chuẩn bị nội dung và điều hành các kỳ họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; (5) Phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh.

b) Phó Chủ tịch

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh về nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp phụ trách: (1) Công tác nữ công, tuyên truyền giáo dục, thi đua khen thưởng; (2) Quản trị viên 1 của nhóm Zalo Công đoàn Viên chức Nghệ An; (3) Thủ quỹ; (4) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh giao.

c) Chuyên viên

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh về nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp phụ trách: (1) Công tác văn phòng, chính sách, pháp luật, tài chính; (2) Quản trị viên 2 của nhóm Zalo Công đoàn Viên chức Nghệ An; (3) Kế toán; (4) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh giao.

II. NHÂN SỰ CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

1. Đồng chí: Nguyễn Công Danh

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

SĐT: 0917942662

2. Đồng chí: Đào Thị Thanh Mai

Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

SĐT: 0912920387

3. Đồng chí: Lê Thị Ánh Hồng

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh

SĐT: 0979884584

-----

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 473
  • Trong tuần: 3 736
  • Trong tháng: 16 387
  • Tất cả: 120865
Đăng nhập