image banner
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
24 kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1. QUY TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN Tổ chức xây dựng ĐảngĐảng ủy Khối
2. QUY TRÌNH XÉT, ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ THÀNH CHÍNH THỨC Tổ chức xây dựng ĐảngĐảng ủy Khối
3. QUY TRÌNH THỦ TỤC TẶNG VÀ TRUY TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG Tổ chức xây dựng ĐảngĐảng ủy Khối
4. QUY TRÌNH XÓA TÊN ĐẢNG VIÊN VÀ CHO RA KHỎI ĐẢNG Tổ chức xây dựng ĐảngĐảng ủy Khối
5. QUY TRÌNH CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG Tổ chức xây dựng ĐảngĐảng ủy Khối
6. QUY TRÌNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN Tổ chức xây dựng ĐảngĐảng ủy Khối
7. QUY TRÌNH QUY HOẠCH, RÀ SOÁT BỔ SUNG QUY HOẠCH CẤP ỦY Tổ chức xây dựng ĐảngĐảng ủy Khối
8. QUY TRÌNH BỔ SUNG CẤP ỦY VÀ CÁC CHỨC DANH CẤP ỦY CƠ SỞ Tổ chức xây dựng ĐảngĐảng ủy Khối
9. QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Tổ chức xây dựng ĐảngĐảng ủy Khối
10. QUY TRÌNH SINH HOẠT CHI BỘ Tổ chức xây dựng ĐảngĐảng ủy Khối
11. QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC KIỂM TRA CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ ĐỐI VỚI CHI BỘ (Biểu mẫu MK1) Kiểm traĐảng ủy Khối
12- QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC KIỂM TRA CỦA CHI BỘ (KỂ CẢ CHI BỘ CƠ SỞ) ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN (Biểu mẫu MK 1) Kiểm traĐảng ủy Khối
13. QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ ĐỐI VỚI CHI BỘ (Biểu mẫu MK 1). Kiểm traĐảng ủy Khối
14. QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA CHI BỘ (KỂ CẢ CHI BỘ CƠ SỞ) ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN (Biểu mẫu MK 1) Kiểm traĐảng ủy Khối
15. QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN, KỂ CẢ CẤP ỦY VIÊN CÙNG CẤP KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM (Biểu mẫu MK 2) Kiểm traĐảng ủy Khối
16. QUY TRÌNH KIỂM TRA CHI BỘ KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM​(Biểu mẫu MK 2) Kiểm traĐảng ủy Khối
17. QUY TRÌNH KIỂM TRA CHI BỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT (Biểu mẫu MK 3) Kiểm traĐảng ủy Khối
18. QUY TRÌNH GIÁM SÁT CHI BỘ VÀ ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ CƠ SỞ, CÁN BỘ THUỘC DIỆN ĐẢNG ỦY CƠ SỞ QUẢN LÝ Kiểm traĐảng ủy Khối
19. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI CHI BỘ VÀ ĐẢNG VIÊN (Biểu mẫu MK 4) Kiểm traĐảng ủy Khối
20. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ KỶ LUẬT ĐẢNG Kiểm traĐảng ủy Khối
12
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement