image banner
Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”
Số ký hiệu văn bản 100 KH/TU
Ngày ban hành 18/05/2022
Ngày hiệu lực 18/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thông
Tài liệu đính kèm 100-trien-khai-dot-sinh-hoat-chinh-tri-tu-tuong_0001637898414575329520.pdf