image banner
Quy định về luân chuyển cán bộ
Số ký hiệu văn bản 65-QĐ/TW
Ngày ban hành 28/04/2022
Ngày hiệu lực 28/04/2022
Trích yếu nội dung Quy định về luân chuyển cán bộ
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Võ Văn Thưởng
Tài liệu đính kèm 65.28.4.2022-quy-dinh-luan-chuyen-can-bo_0001637898412309065892.pdf