image banner
Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị
Số ký hiệu văn bản 01-CT/ĐUK
Ngày ban hành 10/05/2022
Ngày hiệu lực 10/05/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Chi
Tài liệu đính kèm 01.10.5.2022-CT-ve-su-lanh-dao-chi-dao-thuc-hien-CCHC-trong-cac-co-quan-don-vi.signed637882904745961997.pdf