image banner
MẪU VĂN BẢN ĐẠI HỘI CHI BỘ nhiệm kỳ 2022-2025 (có sửa đổi, bổ sung) (Ban hành theo Hướng dẫn số 06-HD/ĐUK ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025
Số ký hiệu văn bản 06-HD/ĐUK (Mẫu văn bản ĐH)
Ngày ban hành 11/05/2022
Ngày hiệu lực 11/05/2022
Trích yếu nội dung MẪU VĂN BẢN ĐẠI HỘI CHI BỘ nhiệm kỳ 2022-2025 (có sửa đổi, bổ sung) (Ban hành theo Hướng dẫn số 06-HD/ĐUK ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Chi
Tài liệu đính kèm 06.25.3.2022-Huong-dan-Dai-hoi-chi-bo-nhiem-ky-2022-2027.signed637879603666134198.pdf
1.-Chuong-trinh-DH637879603845677184.doc
10.-Nghi-quyet-DH-moi637882929171888475.doc
11.Chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-NQ-Dai-hoi.-Khung637889827182609197.doc
12.-Huong-dan-trang-tri-khanh-tiet-Dai-hoi637882945093816207.doc
12.-Trang-tri-Dai-hoi-moi637882929380328743.doc
13.-Kich-ban-dieu-hanh-Dai-hoi-chi-bo-nhiem-ky-2022-2025637882930226995402.doc
14.-Bien-ban-dai-hoi637879605374515341.doc
15.Mau-QD-chuan-y-KQ-Dai-hoi637879605456767398.doc
2.-Dien-van-khai-mac-DH637879603898654602.doc
3.-Bao-cao-tinh-hinh-dang-vien-tham-du-dai-hoi-chi-bo637879603998681914.doc
4.-De-cuong-bao-cao-chinh-tri637879604098876296.doc
5.-De-cuong-bao-cao-kiem-diem-BCH637879604221689029.doc
6.De-an-nhan-su-chi-bo-thuoc-dang-uy-co-so-NK-2022-2025637879604420439488.doc
7.-Phieu-bau637879604539502242.doc
8.Mau-Bien-ban-kiem-phieu637879604651221238.doc
9.-Dien-van-be-mac-DH637879604731761748.doc