image banner
Kế hoạch xây dựng chuyên đề hằng năm và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Khoá XIII) năm 2022
Số ký hiệu văn bản 51 - KH/ĐUK
Ngày ban hành 07/04/2022
Ngày hiệu lực 07/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch xây dựng chuyên đề hằng năm và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Khoá XIII) năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Chu Bá Long
Tài liệu đính kèm 51.07.4.2022-Ke-hoach-thuc-hien-CT-05-nam-2022637849226933411565.pdf
Mau-cam-ket-nam-2022637849227118590331.docx