image banner
Về định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 03 CV/BTG
Ngày ban hành 30/03/2022
Ngày hiệu lực 01/04/2022
Trích yếu nội dung Về định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4 năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Lê Thị Kim Oanh
Tài liệu đính kèm Dinh-huong-tuyen-truyen-thang-4.2022637842304786098901.pdf