image banner
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 12/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
Số ký hiệu văn bản 29-CTr/ĐUK
Ngày ban hành 03/03/2022
Ngày hiệu lực 03/03/2022
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 12/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Chi
Tài liệu đính kèm 29.03.3.2022-Chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-Nghi-quyet-NQ-05-ve-cai-cach-hanh-chinh.signed637824092008647140.pdf