image banner
Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 25-CTr/ĐUK
Ngày ban hành 13/01/2022
Ngày hiệu lực 13/01/2022
Trích yếu nội dung Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2022
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Chi
Tài liệu đính kèm 25.13.01.2022-Chuong-cong-tac-cua-Ban-Chap-hanh-Ban-Thuong-vu-Dang-uy-Khoi-nam-2022.signed637801703410853253.pdf