image banner
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Số ký hiệu văn bản 03-NQ/ĐUK
Ngày ban hành 24/01/2022
Ngày hiệu lực 24/01/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Chi
Tài liệu đính kèm 03.24.01.2022-Nghi-quyet-cua-BCH-ve-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2022-ban-hanh637801701939941790.pdf