image banner
Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030
Số ký hiệu văn bản 45 -KH/ĐUK
Ngày ban hành 27/01/2022
Ngày hiệu lực 27/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Chi
Tài liệu đính kèm 45.27.01.2022-Ke-hoach-quan-triet-Nghi-quyet-05-ve-Cai-cach-hanh-chinh-1.signed637799135358357684.pdf