image banner
Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022
Số ký hiệu văn bản 5165/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2021
Ngày hiệu lực 30/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nhà nước
Người ký duyệt Lê Ngọc Hoa
Tài liệu đính kèm 5165101240_202201011045454954920220101104731367_signed_202201011048081487735-1215531637770631402213609.pdf