image banner
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030
Số ký hiệu văn bản 05-NQ/TU
Ngày ban hành 14/12/2021
Ngày hiệu lực 14/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Thái Thanh Quý
Tài liệu đính kèm 05.14.12.2021-day-manh-cai-cach-hanh-chinh_0001637770627061852319.pdf