image banner
Kế hoạch Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An Lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Số ký hiệu văn bản 159-KH/ĐTN
Ngày ban hành 30/09/2021
Ngày hiệu lực 30/09/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An Lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Đoàn thể
Người ký duyệt Nguyễn Công Minh
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-to-chuc-dai-hoi-Doan-cac-cap637770589117205808.pdf