image banner
Thông tri về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Số ký hiệu văn bản 01-TT/ĐUK
Ngày ban hành 07/12/2021
Ngày hiệu lực 07/12/2021
Trích yếu nội dung Thông tri về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Hình thức văn bản Thông tri
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Chi
Tài liệu đính kèm 01.07.12.2021-Thong-tri-Chi-dao-DH-Hoi-CCB-Doan-Khoi.signed637750103537660893.pdf