image banner
Thông trị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027
Số ký hiệu văn bản 03-TT/TU
Ngày ban hành 01/10/2021
Ngày hiệu lực 01/10/2021
Trích yếu nội dung Thông trị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027
Hình thức văn bản Thông tri
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thông
Tài liệu đính kèm Thong_tri_cua_BTVTU_ve_lanh_dao_dai_hoi_Doan_CC_va_DHDB_Doan_TNCS_Ho_Chi_Minh_tinh_Nghe_An_lan_thu_X_20211006094655505500637750101789996431.pdf