image banner
Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Số ký hiệu văn bản 173-HD/ĐTN
Ngày ban hành 10/12/2021
Ngày hiệu lực 10/12/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Đoàn thể
Người ký duyệt Nguyễn Hồ Mạnh
Tài liệu đính kèm Phu-luc-7-De-cuong-Bao-cao-Chinh-tri637762997107134781.doc
HD-To-chuc-Dai-hoi-nhiem-ky-2022-2027637770588525819065.pdf
Phu-luc-1-Quy-trinh-gioi-thieu-nhan-su637750092818180675.docx
Phu-luc-2-Mot-so-mau-van-ban-dung-trong-DH637750092878517629.docx
Phu-luc-3-Cac-mau-phieu-su-dung-trong-DH637750097540286063.docx
Phu-luc-4-Mau-Chuong-trinh-DH637750092965236600.docx
Phu-luc-5-Cach-phan-bo-dai-bieu-du-DH-cap-tren637750093006330460.docx
Phu-luc-6-Trang-tri-khanh-tiet-DH637750699994022156.docx