image banner
Thông tri của ban thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp tỉnh nghệ an nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc hội cựu chiến binh việt nam lần thứ vii
Số ký hiệu văn bản 02-TT/TU
Ngày ban hành 13/07/2021
Ngày hiệu lực 13/07/2021
Trích yếu nội dung Thông tri của ban thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp tỉnh nghệ an nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc hội cựu chiến binh việt nam lần thứ vii
Hình thức văn bản Thông tri
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thông
Tài liệu đính kèm THONG-TRI-DAI-HOI-CCB-TINH-2022-2027-2-637746625202397444.pdf