image banner
Hướng dẫn đại hội Cựu Chiến binh cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027 (kèm theo Lịch duyệt, tổ chức đại hội và đề cương báo cáo chinh trị)
Số ký hiệu văn bản 02-HD/CCBK
Ngày ban hành 09/10/2021
Ngày hiệu lực 09/10/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn đại hội Cựu Chiến binh cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027 (kèm theo Lịch duyệt, tổ chức đại hội và đề cương báo cáo chinh trị)
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Đoàn thể
Người ký duyệt Trịnh Bá Vinh
Tài liệu đính kèm -Huong-dan-DH-CCB-CS637746616183995533.doc

-De-cuong-bao-cao-Chinh-tri637746618218045174.doc
-Thong-qua-Lich-Dai-hoi-co-so637746618057609450.doc