image banner
Quy định tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ
Số ký hiệu văn bản 11-QĐ/TU
Ngày ban hành 02/12/2021
Ngày hiệu lực 02/12/2021
Trích yếu nội dung Quy định tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thông
Tài liệu đính kèm 11.02.12.2021-le-cong-bo-quyet-dinh-ve-cong-tac-can-bo_0001637744656293727935.pdf