image banner
Quy định mã định danh các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An trên mạng máy tính
Số ký hiệu văn bản 07-QĐ/TU
Ngày ban hành 14/09/2021
Ngày hiệu lực 14/09/2021
Trích yếu nội dung Quy định mã định danh các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An trên mạng máy tính
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thông
Tài liệu đính kèm quy-dinh-ma-dinh-danh637716374928234796.pdf