image banner
Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
Số ký hiệu văn bản 23-QĐ/TW
Ngày ban hành 30/07/2021
Ngày hiệu lực 30/07/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng
Tài liệu đính kèm quyet-dinh-so-23-ve-ban-hanh-quy-che-cong-tac-dan-van-cua-he-thong-chinh-tri637716368098117913.pdf