image banner
Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Số ký hiệu văn bản 35-QĐ/TW
Ngày ban hành 15/10/2021
Ngày hiệu lực 15/10/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Võ Văn Thưởng
Tài liệu đính kèm quyet-dinh-35-ban-hanh-quy-trinh-giai-quyet-khieu-nai-ky-luat-dang637716366974322420.pdf